Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 191 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-08-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 191 POZ 1

17.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 191/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 191/01)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna


10.7.2007 N 561/06 Francja Basse Normandie Aides ą la restructuration en faveur des constructions mécaniques de Normandie Budget ministère de l'économie des finances et de l'industrie, crédits du «Programme des entreprises», action 6: accompagnement des mutations industrielles, sous action I «construction navale» Pomoc indywidualna Restrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10,4 mln EUR — Dotacja jednorazowa Budownictwo okrętowe Ministère de l'économie des finances et de l'industrie —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 191 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C191 - 28 z 200717.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4864 — DUBAL/Mubadala/EMAL) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C191 - 27 z 200717.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4756 — AGCO/ARGO/Laverda) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C191 - 25 z 200717.8.2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem de Moret-sur-Loing” i wniosku o koncesję na wydobywanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwaną „koncesją de Nonville”) (1)

 • Dz. U. C191 - 23 z 200717.8.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C191 - 22 z 200717.8.2007

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 181 z 3.8.2007

 • Dz. U. C191 - 17 z 200717.8.2007

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C191 - 16 z 200717.8.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C191 - 15 z 200717.8.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C191 - 4 z 200717.8.2007

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C191 - 3 z 200717.8.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV) (1)

 • Dz. U. C191 - 2 z 200717.8.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4676 — PPR/PUMA) (1)

 • Dz. U. C191 - 2 z 200717.8.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4633 — AREP LP/Lear) (1)

 • Dz. U. C191A - 1 z 200717.8.2007

  Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX) – Ustanowienie przedstawicielstwa Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej w Addis Abebie – Ogłoszenie o naborze na stanowisko szefa przedstawicielstwa UE (stopień AD 14) – Umowa na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich – COM/2007/10051

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.