Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 198 POZ 2

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 198 POZ 2

C 198/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 198/02)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc


XT 75/07 Belgia Vlaams Gewest Ad hoc opleidingssteun aan de NV ATLAS COPCO AIRPOWER te Wilrijk (dossier 2007G00033) Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 Pomoc indywidualna Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,99592 mln EUR Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia 23.4.2007 22.4.2009 Szkolenia ogólne; Szkolenia specjalistyczne inny sektor związany z produkcją Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II laan 35, bus 12 B-1030 Brussel

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 198 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C198 - 22 z 200725.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4875 — Deutsche Bank/Abbey Life) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C198 - 21 z 200725.8.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C198 - 18 z 200725.8.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C198 - 14 z 200725.8.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C198 - 3 z 200725.8.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C198 - 1 z 200725.8.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.