Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 212 POZ 9

Tytuł:

Ogłoszenie o zawieszeniu stałego przetargu na sprzedaż masła po obniżonych cenach przez agencje interwencyjne oraz na przyznawanie pomocy w odniesieniu do śmietanki, masła i masła skoncentrowanego

Data ogłoszenia:2007-09-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 212 POZ 9

11.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 212/9

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Ogłoszenie o zawieszeniu stałego przetargu na sprzedaż masła po obniżonych cenach przez agencje interwencyjne oraz na przyznawanie pomocy w odniesieniu do śmietanki, masła i masła skoncentrowanego (2007/C 212/11) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1039/2007 (1) stałe przetargi na: a) sprzedaż po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego nabytego na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 i przeznaczonego do wykorzystania w wyrobie ciast, lodów i innych środków spożywczych określonych jako „produkty końcowe” w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005; b) przyznanie pomocy w odniesieniu do masła, masła skoncentrowanego i śmietanki przeznaczonych do wykorzystania w wyrobie ciast, lodów i innych środków spożywczych określonych jako „produkty końcowe” w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005; c) przyznanie pomocy w odniesieniu do masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie zostają zawieszone od dnia 12 września 2007 r.


(1) Dz.U. L 238 z 11.9.2007, str. 28.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 212 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C212 - 17 z 200711.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4871 — KPN/Gertonics) (1)

 • Dz. U. C212 - 16 z 200711.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4897 — Arcapita/HT Troplast) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C212 - 14 z 200711.9.2007

  Komunikat Królestwa Belgii dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

 • Dz. U. C212 - 10 z 200711.9.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

 • Dz. U. C212 - 8 z 200711.9.2007

  Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych między Strasburgiem a Wiedniem (1)

 • Dz. U. C212 - 7 z 200711.9.2007

  Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych między Strasburgiem a Pragą (1)

 • Dz. U. C212 - 6 z 200711.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C212 - 4 z 200711.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, w kategorii przedstawicieli rządów, członków oraz zastępców członków z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. C212 - 3 z 200711.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4830 — CVC/Samsonite) (1)

 • Dz. U. C212 - 3 z 200711.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4751 — STM/Intel/JV) (1)

 • Dz. U. C212 - 2 z 200711.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4762 — Autogrill/Alpha Airports Group) (1)

 • Dz. U. C212 - 2 z 200711.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa) (1)

 • Dz. U. C212 - 1 z 200711.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) (1)

 • Dz. U. C212 - 1 z 200711.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4672 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo) (1)

 • Dz. U. C212A - 1 z 200711.9.2007

  Eurostat – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego – naczelnego statystyka Unii Europejskiej (grupa zaszeregowania AD15) (art. 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego) – COM/2007/10053

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.