Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 218 POZ 4

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-09-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 218 POZ 4

C 218/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2007

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 218/02)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

18.7.2007 N 875/06 Słowacja Stredné Slovensko Regionálna pomoc ad hoc v prospech spoločnosti Hysco Slovakia, s.r.o. Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci z 24. augusta 1999; Zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch zo 4. decembra 2001; Vyhláška Ministerstva hospodárstva 235/2002 Z. z. z 30. apríla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov; Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 4; Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, platný do 31. decembra 2003, § 35b Pomoc indywidualna Rozwój regionalny Ulga podatkowa Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 95,05 mln SKK 9,99 % — Przemysł motoryzacyjny Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 SK-827 15 Bratislava 212 —


Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

25.6.2007 N 893/06 Finlandia — Sähköntuotannon tukijärjestelmän muuttaminen

18.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 218/5

Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta; annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006 Program pomocy Ochrona środowiska Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 35 mln EUR 50 % 1.1.2007-31.12.2011 Produkcja energii elektrycznej Tullilaitos PL 512 FIN-00101 Helsinki —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 218 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C218 - 9 z 200718.9.2007

  Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert ogłoszonego przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu przekazania obowiązku użyteczności publicznej — F-Loudes: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Le Puy-en-Velay (Loudes) a Paryżem (Orly) (  Dz.U. C 176 z 28.7.2007)

 • Dz. U. C218 - 8 z 200718.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4684 — AIG/Orco/Hospitality Invest) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C218 - 7 z 200718.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C218 - 6 z 200718.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4829 — Umicore/Norsk Hydro/Hycore JV) (1)

 • Dz. U. C218 - 1 z 200718.9.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.