Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 222 POZ 4

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

Data ogłoszenia:2007-09-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 222 POZ 4

Strona 1 z 2
C 222/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2007

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 222/04)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna


XT 77/07 Belgia Vlaams Gewest Ad hoc opleidingssteun aan de BVBA GE SECURITY EMEA te Zaventem (dossier 2007G00034)

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif ą la politique d'aide économique du 31 janvier 2003) Pomoc indywidualna Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,94451432 mln EUR Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia 23.4.2007 22.4.2010 Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne Inne usługi Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II laan 35, bus 12 B-1030 Brussel

Rodzaj środka pomocy Budżet

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XT 78/07 Belgia Vlaams Gewest Ad hoc opleidingssteun aan de NV TUPPERWARE BELGIUM (dossier 2006G00200)

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif ą la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

22.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 222/5

Rodzaj środka pomocy Budżet

Pomoc indywidualna Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,555934 mln EUR Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia 1.1.2007 31.12.2009 Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne Inny sektor związany z produkcją Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II laan 35, bus 12 B-1030 Brussel

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Budżet

XT 80/07 Włochy Piemonte Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/1993 — Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali. Periodo 2007/2008

Deliberazione della giunta regionale n. 44-6507 del 23 luglio 2007 Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4,58 mln EUR; całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: — Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia 31.8.2007 30.6.2008 Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej Regione Piemonte, Direzione regionale Formazione professionale — Lavoro Settore Attivitą formativa via Magenta, 12 I-10128 Torino Province piemontesi (TO, VC, NO, CN, AT, AL, BI, VCO)

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Numer pomocy Państwo członkowskie Region

XT 81/07 Włochy Friuli Venezia Giulia

C 222/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2007

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

Formazione a favore di lavoratori occupati (Legge 8 marzo 2000 n. 5, articolo 6, comma 4)

Legge 8 marzo 2000 n. 53, articolo 6, comma 4 Decreti interministeriali (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e Ministero dell'Economia e delle finanze) del 17.12.2004 (GURI n. 25/2005) e del 26.5.2004 (GURI n. 135/2004) Deliberazione della giunta regionale n. 1157 del 18 maggio 2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 222 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C222 - 21 z 200722.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4640 — BAE Systems/VT/JV) (1)

 • Dz. U. C222 - 8 z 200722.9.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C222 - 3 z 200722.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C222 - 2 z 200722.9.2007

  Lista statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r., na mocy art. 7b Dyrektywy Rady 95/21/WE w sprawie kontroli statków przeprowadzanej przez państwo portu

 • Dz. U. C222 - 1 z 200722.9.2007

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.