Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 23 POZ 5

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-02-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 23 POZ 5

1.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 23/5

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 23/02)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

6.12.2006 N 407/06 Niemcy Sachsen-Anhalt Food retail and production CS GmbH — KMU Aufschlag 33. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftstsstruktur” approved as N 642/2002; Investitionszulagengesetz 2005 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. September 2005 (BGBI I S. 2961, BStBI I S. 943) approved as N 142a/2004; Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin Ost approved as N 297/1991 Pomoc indywidualna Małe i średnie przedsiębiorstwa Dotacje bezpośrednie, Ulga podatkowa, Gwarancja Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 7 485 mln EUR 15 % — Sektory związane z produkcją Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, D-39104 Magdeburg (Gemeinschaftsaufgabe); Finanzamt Magdeburg, Tessenowstrasse 6, D-39114 Magdeburg (Investitionszulage); PricewaterhouseCoopers AG, Lise-Meitner-Strasse 1, D-10589 Berlin (Bürgschaft) —


Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Nr środka pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy

24.10.2006 NN 62/B/06 Niemcy, Szwecja — Konsorcjalna pożyczka i pożyczka dwustronna w ramach budowy przez Framatome ANP elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy — Środek indywidualny

C 23/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2007

Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Środek nie stanowi pomocy — Środek nie stanowi pomocy Środek nie stanowi pomocy — Wytwarzanie energii elektrycznej — —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 23 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C23A - 489 z 20071.2.2007

  Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucja posiadająca listę tych podmiotów

 • Dz. U. C23 - 36 z 20071.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4535 — Charterhouse/Vivarte) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C23 - 35 z 20071.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4551 — Goldman Sachs/Onex/RAC) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C23 - 28 z 20071.2.2007

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 74/99 (ex NN 65/99) — Pomoc na budowę statku wycieczkowego Le Levant — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C23 - 20 z 20071.2.2007

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa nr C 54/2006 (ex N 276/2006) — Pomoc na restrukturyzację spółki Bison-Bial S.A. — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C23 - 11 z 20071.2.2007

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 45/2006 (ex NN 62/A/2006) — Gwarancja Coface w ramach budowy przez Framatome ANP elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C23 - 10 z 20071.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) (1)

 • Dz. U. C23A - 9 z 20071.2.2007

  Lista gatunków roślin warzywnych

 • Dz. U. C23 - 8 z 20071.2.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu mocznika pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. C23 - 7 z 20071.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C23A - 6 z 20071.2.2007

  Legenda

 • Dz. U. C23 - 1 z 20071.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C23A - 1 z 20071.2.2007

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych — 25. pełne wydanie

 • Dz. U. C23 - 0 z 20071.2.2007

  Informacja

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.