Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 231 POZ 3

Tytuł:

Poprawki do noty wyjaśniającej do art. 17 paneurośródziemnomorskich protokołów w sprawie reguł pochodzenia

Data ogłoszenia:2007-10-03


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 231 POZ 3

3.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 231/3

Poprawki do noty wyjaśniającej do art. 17 paneurośródziemnomorskich protokołów w sprawie reguł pochodzenia (2007/C 231/04) W nocie do art. 17 — „Poświadczenie pochodzenia dla celów kumulacji paneurośródziemnomorskiej” ustęp „Obowiązkowe wykorzystanie świadectwa przewozowego EUR-MED” należy uzupełnić o następujący przykład: 3. Przykład kumulacji zastosowanej w jednym z krajów określonych w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 w przypadku, gdy produkt pochodzący jest wywożony do kraju śródziemnomorskiego. Biała czekolada szwajcarska luzem (HS 1704) jest przywożona do Wspólnoty, gdzie następnie formuje się tabliczki czekolady i pakuje w celu sprzedaży. Status pochodzenia ze Wspólnoty (HS 1704) czekolady jest nadawany na podstawie kumulacji ze Szwajcarią, dlatego w przypadku wywozu czekolady do Tunezji organy celne Wspólnoty muszą wydać świadectwo przewozowe EUR-MED zawierające stwierdzenie „zastosowano kumulację ze Szwajcarią”.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 231 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C231 - 15 z 20073.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4895 — MOL/Italiana Energia e Servizi) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C231 - 14 z 20073.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4738 — OEP/MSP-Stiftung/DVG/Dailycer Group) (1)

 • Dz. U. C231 - 13 z 20073.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4918 — Carlyle/Applus) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C231 - 12 z 20073.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4906 — CPI Europe Fund/ Corpus/ Real Estate Portfolio) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C231 - 10 z 20073.10.2007

  Zaproszenie do zgłaszania kandydatur w związku z odnowieniem składu Europejskiego Forum ds. Energetyki i Transportu

 • Dz. U. C231 - 7 z 20073.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C231 - 6 z 20073.10.2007

  Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. C231 - 5 z 20073.10.2007

  Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 państw członkowskich obowiązujących od 1 października 2007 r.— Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (  Dz.U. C 273 z 9.9.1997, str. 3)

 • Dz. U. C231 - 4 z 20073.10.2007

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,27 % na dzień 1 października 2007 r. — Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C231 - 2 z 20073.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4749 — PSB/OVAKO) (1)

 • Dz. U. C231 - 2 z 20073.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4820 — Bain Capital/Brake Bros) (1)

 • Dz. U. C231 - 1 z 20073.10.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.