Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 234 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-10-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 234 POZ 1

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 234/01)

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet


10.5.2007 N 740/06 Włochy Regione Piemonte Deviazione alla cirolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26. Abrogazione della l. r. 6 ottobre 2003, n. 24 L.R. 24/2003 «Deviazione alla circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26» Program pomocy Zwrot kosztów poniesionych na infrastrukturę — 165 000 EUR rocznie 500 000 EUR ogółem

Intensywność pomocy Czas trwania pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

100 % Do 2009 r. Sektor transportu Regione Piemonte P.zza Castello, 165 I-10122 Torino —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 234/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.5.2007 N 134/07 Grecja Κεντρική Μακεδονία Kendriki Makedonia

6.10.2007

Data przyjęcia decyzji Numer środka pomocy Państwo członkowskie Region

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc) Podstawa prawna

Έργο υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης Ergo ipothalassias artirias Thessalonikis Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή: Νόμος 3535/2007 (ΦΕΚ Α' 41) Niestanowiący pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym — Łączny budżet: 477 mln EUR (z czego 96 mln EUR zostanie wniesione przez państwo w formie dotacji) — ±1.7.2007-1.7.2011 Infrastruktura drogowa Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας, Χαριλάου Τρικούπη 182, Αθήνα Ipurgio Pepivallodos, Horotaksias kai Dimosion Ergon tis Ellinikis Dimokratias, Harilau Trikupi 182, Athina

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy

23.8.2007 N 170/07 Austria Stadt Wien Wiener Förderungsrichtlinien 2007 für die Förderung von Ökostrom Wiener Förderungsrichtlinien 2007 für die Förderung von Ökostrom Program pomocy Ochrona środowiska, oszczędność energii Dotacje bezpośrednie

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/3

Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 24 mln EUR 40 % 1.1.2007-31.12.2012 Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Stadt Wien —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 234 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C234 - 29 z 20076.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4888 — Advent International/Domestic & General Group PLC) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C234 - 27 z 20076.10.2007

  Pomoc państwa — Włochy (Artykuły 87-89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE dla państw członkowskich i innych zainteresowanych stron — Pomoc państwa C 11/02 (ex N 382/01) — Pomoc państwa na rzecz niektórych pojazdów ciężarowych wykorzystywanych w transporcie drogowym towarów, w celu skierowania ruchu z drogi krajowej nr 33 — Lago Maggiore na autostradę A26 (1)

 • Dz. U. C234 - 18 z 20076.10.2007

  Pomoc państwa — Węgry — Pomoc państwa C 29/07 (ex N 310/06) — Gwarancje krótkoterminowych kredytów eksportowych dla MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C234 - 17 z 20076.10.2007

  Publikacja ogłoszenia o naborze na stanowisko pierwszego oficera (Inżynier oprogramowania — Zarządzanie wymaganiami) w Jednostce ds. Rozwiązań ICT

 • Dz. U. C234 - 12 z 20076.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C234 - 8 z 20076.10.2007

  Dane do składania wniosków o podjęcie przez organy celne działań skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej

 • Dz. U. C234 - 7 z 20076.10.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C234 - 6 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP) (1)

 • Dz. U. C234 - 5 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4864 — Dubal/Mubadala/Emal JV) (1)

 • Dz. U. C234 - 5 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4851 — Sagard/Fläkt Woods) (1)

 • Dz. U. C234 - 4 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4875 — Deutsche Bank/Abbey Life) (1)

 • Dz. U. C234 - 4 z 20076.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4811 — Cetelem/Findomestic) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.