Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 235 POZ 21

Tytuł:

Sprawa T-297/07: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2007 r. — TridonicAtco przeciwko OHIM (Intelligent Voltage Guard)

Data ogłoszenia:2007-10-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 235 POZ 21

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/21

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1).

Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji (Sprawa T-298/07)

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

(2007/C 235/39) Język postępowania: włoski

Strony Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2007 r. — TridonicAtco przeciwko OHIM (Intelligent Voltage Guard) (Sprawa T-297/07) (2007/C 235/38) Język postępowania: niemiecki Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności noty Komisji z dnia 22 maja 2007 r. nr 04980, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach, mającej za przedmiot płatności Komisji różniące się od kwoty wnioskowanej; DOCUP Ob. 2 „Lazio” 2000-2006 (nr CCI 2000 IT 16 2DO 009); — stwierdzenie nieważności noty Komisji z dnia 25 maja 2007 r. nr 05108, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach, mającej za przedmiot poświadczenie i deklarację wydatków pośrednich i wniosek o płatność; DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (nr CCI 2000 IT 16 2DO 005); — stwierdzenie nieważności noty Komisji z dnia 4 czerwca 2007 r. nr 05452 Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach, mającej za przedmiot płatności Komisji różniące się od kwoty wnioskowanej; DOCUP Piemonte 2000-2006 (nr CCI 2000 IT 16 2DO 007); — stwierdzenie nieważności noty Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. nr 05665 Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach, mającej za przedmiot płatności Komisji różniące się od kwoty wnioskowanej; Regionalny Program Operacyjny „Campania” 2000-2006 (nr CCI 1999 IT 16 1PO 007); — oraz stwierdzenie nieważności wszelkich aktów z tymi notami związanych lub poprzedzających je, a w konsekwencji obciążenie Komisji kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Zarzuty i główne argumenty są takie same jak w sprawie T-345/ 04 Republika Włoska przeciwko Komisji (1). Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: P. Gentili, Avvocato dello Stato) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich


Strony Strona skarżąca: TridonicAtco GmbH & Co KG (Dornbirn, Austria) (przedstawiciel: adwokat L. Wiltschek) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) Żądania strony skarżącej — zmiana decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 31 maja 2007 r. (odwołanie R 108/2007-2) w ten sposób, że ochrona na poziomie wspólnotowym winna zostać przyznana międzynarodowemu słownograficznemu znakowi towarowemu nr 874 778 „Intelligent Voltage Guard”; — posiłkowo stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego celem ponownego rozpoznania; — obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą i Sądem. Zarzuty i główne argumenty Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy „Intelligent Voltage Guard” dla towarów z klas 9 i 11 (rejestracja międzynarodowa nr W 874 778). Decyzja eksperta: odrzucenie wniosku o rejestrację Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1), ponieważ znak towarowy „Intelligent Voltage Guard” ma charakter odróżniający, w ramach Rynku

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004 r., str. 55.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 235 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C235 - 33 z 20076.10.2007

  Sprawa F-84/07: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2007 r. — Islamaj przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 32 z 20076.10.2007

  Sprawa F-82/07: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2007 r. — Dittert przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 32 z 20076.10.2007

  Sprawa F-83/07: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2007 r. — Zangerl-Posselt przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 31 z 20076.10.2007

  Sprawa F-79/07: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2007 r. — Kurt-Wolfgang Braun-Neumann przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C235 - 31 z 20076.10.2007

  Sprawa F-80/07: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2007 r. — Economidis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 30 z 20076.10.2007

  Sprawa F-75/07: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2007 r. — Brown i Volpato przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 30 z 20076.10.2007

  Sprawa F-76/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Birkhoff przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 29 z 20076.10.2007

  Sprawa F-69/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2007 r. — Sandor przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 29 z 20076.10.2007

  Sprawa F-73/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2007 r. — Doktor przeciwko Radzie

 • Dz. U. C235 - 28 z 20076.10.2007

  Wyznaczenie sędziego zastępującego Prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zarządzenie środków tymczasowych

 • Dz. U. C235 - 28 z 20076.10.2007

  Kryteria przydziału spraw do izb

 • Dz. U. C235 - 28 z 20076.10.2007

  Sprawa F-84/06: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 26 z 20076.10.2007

  Sprawa T-315/07: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2007 r. — Grohe przeciwko OHIM — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

 • Dz. U. C235 - 26 z 20076.10.2007

  Sprawa T-316/07: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2007 r. — Commercy przeciwko OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

 • Dz. U. C235 - 25 z 20076.10.2007

  Sprawa T-313/07: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2007 r. — Cemex UK Cement przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 25 z 20076.10.2007

  Sprawa T-314/07: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2007 r. — Simsalagrimm Filmproduktion przeciwko Komisji i EACEA

 • Dz. U. C235 - 24 z 20076.10.2007

  Sprawa T-307/07: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2007 r. — Hansgrohe AG. przeciwko OHIM

 • Dz. U. C235 - 24 z 20076.10.2007

  Sprawa T-309/07: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2007 r. — Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 23 z 20076.10.2007

  Sprawa T-303/07: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2007 r. — Nölle przeciwko OHIM — Viña Carta Vieja (Puzzle)

 • Dz. U. C235 - 23 z 20076.10.2007

  Sprawa T-304/07: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2007 r. — Calzaturificio Frau przeciwko OHIM — Camper

 • Dz. U. C235 - 22 z 20076.10.2007

  Sprawa T-300/07: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C235 - 22 z 20076.10.2007

  Sprawa T-302/07: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2007 r. — Motopress przeciwko OHIM — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)

 • Dz. U. C235 - 21 z 20076.10.2007

  Sprawa T-298/07: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 20 z 20076.10.2007

  Sprawa T-295/07: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2007 r. — Vitro Corporativo przeciwko OHIM — VKR Holding (Vitro)

 • Dz. U. C235 - 20 z 20076.10.2007

  Sprawa T-296/07: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2007 r. — Korsch przeciwko OHIM (PharmaCheck)

 • Dz. U. C235 - 19 z 20076.10.2007

  Sprawa T-291/07: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2007 r. — Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe przeciwko OHIM

 • Dz. U. C235 - 19 z 20076.10.2007

  Sprawa T-294/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2007 r. — Stepek przeciwko OHIM (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN)

 • Dz. U. C235 - 18 z 20076.10.2007

  Sprawa T-289/07: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2007 r. — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 18 z 20076.10.2007

  Sprawa T-290/07: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2007 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — Metronia (METRONIA)

 • Dz. U. C235 - 17 z 20076.10.2007

  Sprawa T-288/07: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2007 r. — Alcan France przeciwko Komisji

 • Dz. U. C235 - 16 z 20076.10.2007

  Sprawa T-283/07: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2007 r. — Tailor przeciwko OHIM (Gesäßtasche rechts)

 • Dz. U. C235 - 16 z 20076.10.2007

  Sprawa T-286/07: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2007 r. — Torres przeciwko OHIM — Torres de Anguix (TORRES de ANGUIX)

 • Dz. U. C235 - 15 z 20076.10.2007

  Sprawa T-281/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2007 r. — ecoblue przeciwko OHIM — BBVA (Ecoblue)

 • Dz. U. C235 - 15 z 20076.10.2007

  Sprawa T-282/07: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2007 r. — Tailor przeciwko OHIM (Gesäßtasche links)

 • Dz. U. C235 - 14 z 20076.10.2007

  Sprawa T-277/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2007 r. — Secure Computing przeciwko OHIM — Investronica (SECUREOS)

 • Dz. U. C235 - 14 z 20076.10.2007

  Sprawa T-280/07: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2007 r. — Sepracor przeciwko OHIM Laboratorios Ern (LEVENIA)

 • Dz. U. C235 - 13 z 20076.10.2007

  Sprawa T-273/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2007 r. — Torres przeciwko OHIM — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

 • Dz. U. C235 - 13 z 20076.10.2007

  Sprawa T-275/07: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2007 r. — Ebro Puleva przeciwko OHIM — Berenguel (BRILLO'S)

 • Dz. U. C235 - 12 z 20076.10.2007

  Sprawa T-100/06: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2007 r. — Rajani (Dear!Net Online) przeciwko OHIM — Artoz-Papier (ATOZ)

 • Dz. U. C235 - 12 z 20076.10.2007

  Sprawa T-264/07: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2007 r. — CSL Bering przeciwko Komisji i EMEA

 • Dz. U. C235 - 11 z 20076.10.2007

  Sprawa C-76/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C235 - 11 z 20076.10.2007

  Sprawa C-104/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C235 - 10 z 20076.10.2007

  Sprawa C-348/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 27 lipca 2007 r. — Turgay Semen przeciwko Deutsche Tamoil GmbH

 • Dz. U. C235 - 10 z 20076.10.2007

  Sprawa C-349/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 27 lipca 2007 r. — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda przeciwko Fazenda Pública (Skarb Państwa)

 • Dz. U. C235 - 10 z 20076.10.2007

  Sprawa C-392/07: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C235 - 9 z 20076.10.2007

  Sprawa C-323/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 12 lipca 2007 r. — Termoraggi SpA przeciwko Comune di Monza i in.

 • Dz. U. C235 - 9 z 20076.10.2007

  Sprawa C-335/07: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C235 - 8 z 20076.10.2007

  Sprawa C-163/06 P: Postanowienie Trybunału z dnia 21 czerwca 2007 r. — Republika Finlandii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Niedopuszczalność — Akt niewywołujący wiążących skutków prawnych — Środki własne Wspólnot Europejskich — Postępowanie w sprawie naruszenia — Artykuł 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 — Odsetki za zwłokę — Negocjowanie porozumienia dotyczącego warunkowej zapłaty — Pisma zawierające odmowę)

 • Dz. U. C235 - 8 z 20076.10.2007

  Sprawa C-300/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 27 czerwca 2007 r. — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik przeciwko AOK Rheinland/Hamburg

 • Dz. U. C235 - 7 z 20076.10.2007

  Sprawa C-382/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom — Zamówienia publiczne na usługi — Dyrektywa 92/50/EWG — Umowy w zakresie przetwarzania odpadów miejskich — Kwalifikacja — Zamówienie publiczne — Koncesja na świadczenie usług — Sposoby dokonywania ogłoszeń)

 • Dz. U. C235 - 7 z 20076.10.2007

  Sprawa C-131/06 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 kwietnia 2007 r. — Castellblanch SA. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Champagne Louis Roederer SA (Odwołanie — Graficzny znak towarowy CRISTAL CASTELLBLANCH — Odmowa rejestracji)

 • Dz. U. C235 - 6 z 20076.10.2007

  Sprawa C-367/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Postępowanie karne przeciwko Normie Kraaijenbrink (Konwencja wykonawcza do układu z Schengen — Artykuł 54 — Zasada ne bis in idem — Pojęcie „ten sam czyn” — Różne czyny — Ściganie w dwóch umawiających się państwach — Czyny powiązane tym samym zamiarem przestępnym)

 • Dz. U. C235 - 5 z 20076.10.2007

  Sprawa C-325/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt — Niemcy) — Derin Ismail przeciwko Landkreis Darmstadt-Dieburg (Stowarzyszenie EWG-Turcja — Artykuł 59 protokołu dodatkowego — Artykuły: 6, 7 i 14 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Prawo swobodnego dostępu do zatrudnienia na podstawie art. 7 akapit pierwszy tiret drugie — Prawo pobytu wynikające z prawa dostępu do zatrudnienia — Obywatel turecki, który ukończył 21 rok życia i nie pozostaje już na utrzymaniu rodziców — Wyroki karne — Przesłanki utraty praw nabytych — Zgodność z zasadą, zgodnie z którą Republika Turcji nie może korzystać z traktowania bardziej korzystnego niż państwa członkowskie udzielają sobie nawzajem)

 • Dz. U. C235 - 5 z 20076.10.2007

  Sprawa C-326/05 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Industrias Químicas del Vallés, S.A. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Niewłączenie metalaksylu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG — Cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną — Wypaczenie dowodów — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C235 - 4 z 20076.10.2007

  Sprawa C-288/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)) — Postępowanie karne przeciwko Jürgenowi Kretzingerowi (Konwencja wykonawcza do układu z Schengen — Artykuł 54 — Zasada ne bis in idem — Pojęcie „ten sam czyn” — Papierosy pochodzące z przemytu — Przywóz do kilku umawiających się państw — Różne czyny — Ściganie w różnych umawiających się państwach — Pojęcie „wykonania” kar — Zawieszenie wykonania kary — Zaliczenie okresów krótkotrwałego tymczasowego aresztowania — Europejski nakaz aresztowania)

 • Dz. U. C235 - 3 z 20076.10.2007

  Sprawa C-134/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda świadczenia usług — Swoboda przedsiębiorczości — Pozasądowa windykacja wierzytelności)

 • Dz. U. C235 - 3 z 20076.10.2007

  Sprawa C-231/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Oy AA (Swoboda przedsiębiorczości — Przepisy podatkowe w dziedzinie podatku dochodowego — Możliwość odliczenia przez jedną spółkę kwot wypłaconych tytułem przepływu pieniężnego wewnątrz grupy — Obowiązek posiadania przez spółkę, na rzecz której następuje przekazanie, posiadania siedziby w danym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C235 - 2 z 20076.10.2007

  Sprawa C-490/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dopuszczalność — Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Delegowanie pracowników — Ograniczenia — Składki na krajowy fundusz urlopów wypoczynkowych — Tłumaczenie dokumentów — Deklaracja dotycząca miejsca świadczenia pracy przez pracowników oddelegowanych)

 • Dz. U. C235 - 2 z 20076.10.2007

  Sprawa C-501/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie i bezpośrednie ubezpieczenie na życie — Dyrektywy 92/49/EWG i 2002/83/WE — Przeniesienie portfela — Prawo do rozwiązania umów — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C235 - 1 z 20076.10.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 223 z 22.9.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.