Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 24 POZ 1

Tytuł:

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4434 — RICOH/DANKA) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 24 POZ 1

2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4434 — RICOH/DANKA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 24/01) W dniu 8 grudnia 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4434. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4323 — ARLA/Ingman Foods)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 24/02) W dniu 15 stycznia 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4323. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 24 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C24 - 6 z 20072.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C24 - 4 z 20072.2.2007

  Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych nałożonych na niektóre regularne usługi lotnicze w Portugalii (1)

 • Dz. U. C24 - 3 z 20072.2.2007

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 3,50 % na dzień 1 lutego 2007 r. — Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C24 - 2 z 20072.2.2007

  Komunikat dotyczący systemu informacji o cenach stosowanych w sektorze cukru

 • Dz. U. C24 - 1 z 20072.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4323 — ARLA/Ingman Foods) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.