Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 24 POZ 2

Tytuł:

Komunikat dotyczący systemu informacji o cenach stosowanych w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 24 POZ 2

C 24/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2007

Komunikat dotyczący systemu informacji o cenach stosowanych w sektorze cukru (2007/C 24/03) W ramach systemu informacji o cenach, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), zatwierdzeni producenci i rafinerzy oraz zatwierdzeni użytkownicy przemysłowi ustalają swoje średnie ceny sprzedaży lub zakupu cukru i przekazują je Komisji. Przepisy techniczne i formularze są dostępne na stronie internetowej instytucji wspólnotowych http://circa. europa.eu od chwili opublikowania tego komunikatu. Ścieżka dostępu do dokumentów jest następująca: „agriculture”, „Huile d'olive, olives, fibres naturelles et sucre”, „Librairie”, „Sucre”, „Public information/Information publique”, „Prix/Prices”.


(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 24 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C24 - 6 z 20072.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C24 - 4 z 20072.2.2007

  Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych nałożonych na niektóre regularne usługi lotnicze w Portugalii (1)

 • Dz. U. C24 - 3 z 20072.2.2007

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 3,50 % na dzień 1 lutego 2007 r. — Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C24 - 1 z 20072.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4434 — RICOH/DANKA) (1)

 • Dz. U. C24 - 1 z 20072.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4323 — ARLA/Ingman Foods) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.