Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 10

Tytuł:

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 10

C 244 E/10

Wtorek, 16 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

(2007/C 244 E/02)

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA PRZEWODNICTWO: Giovanni BERLINGUER Przewodniczący senior

1.

Otwarcie posiedzenia

Giovanni Berlinguer (przewodniczący senior), który — zgodnie art. 11 Regulaminu – sprawuje funkcję Przewodniczącego, otworzył posiedzenie o godz. 10.05.

2.

Ogłoszenie kandydatur na Przewodniczącego


Giovanni Berlinguer (Przewodniczący senior) poinformował Parlament, iż otrzymał zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie kandydatury następujących posłów Jens-Peter Bonde, Monica Frassoni, Hans-Gert Pöttering i Francis Wurtz. Przystąpił do wylosowania ośmiu członków komisji skrutacyjnej. Są to następujący posłowie: Åsa Westlund, Edit Herczog, Mogens N.J. Camre, Jamila Madeira, Ioannis Kasoulides, Thomas Wise, Gitte Seeberg i Dariusz Rosati. Głos zabrali: Jens-Peter Bonde, Monica Frassoni, Hans-Gert Pöttering i Francis Wurtz w celu przedstawienia kandydatury.

3.

Wybór Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Giovanni Berlinguer (przewodniczący senior) poinformował Zgromadzenie o procedurze głosowania. Przystąpiono do głosowania. (Posiedzenie zawieszone o godz. 11.05 wznowione zostało o godz. 12.00.) Giovanni Berlinguer odczytał wyniki głosowania: — liczba głosujących: 715 — głosy nieważne: 26 — Oddane głosy: 689 — większość absolutna: 345 (Lista nazwisk posłów uczestniczących w głosowaniu załączona została do niniejszego protokołu). Następujący posłowie otrzymali: — Jens-Peter Bonde: 46 głosów — Francis Wurtz: 48 głosów — Monica Frassoni: 145 głosów — Hans-Gert Pöttering: 450 głosów Ponieważ Hans-Gert Pöttering otrzymał większość absolutną oddanych głosów, Giovanni Berlinguer ogłosił jego wybór na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i złożył mu gratulacje.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 10 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.