Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 11

Tytuł:

4. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 11

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/11

Wtorek, 16 stycznia 2007 r.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING Przewodniczący Po ogłoszeniu wyboru Hans-Gert Pöttering złożył deklarację, w której przedstawił główne założenia swojego programu oraz wyraził uznanie dla swojego poprzednika, Josepa Borrella Fontellesa. Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch w imieniu grupy ITS, Irena Belohorská niezrzeszona, i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).


4.

Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)

Na wniosek Przewodniczącego, termin składania kandydatur na wiceprzewodniczących został ustalony na dzisiaj na godzinę 14.00. Wybory odbędą się o godzinie 15.00. (Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.40 i wznowione o godz. 15.)

5.

Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał następujące kandydatury na wiceprzewodniczących: Adam Bielan, Luigi Cocilovo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Mario Mauro, Edward McMillan-Scott, Luisa Morgantini, Pierre Moscovici, Miguel Angel Martínez Martínez, Gérard Onesta, Mechtild Rothe, Manuel António dos Santos, Marek Siwiec, Alejo Vidal-Quadras i Diana Wallis. Ponieważ liczba kandydatów nie przekroczyła ilości miejsc do obsadzenia, Przewodniczący zaproponował, by wybrać wiceprzewodniczących przez aklamację, zgodnie z art.12 ust.1 Regulaminu, oraz, aby przeprowadzić głosowanie w celu określenia kolejności pierwszeństwa wiceprzewodniczących. Parlament wyraził zgodę na tę propozycję. Czternastu kandydatów zostało wybranych na wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego przez aklamację. Głos zabrał Reinhard Rack w sprawie procedury głosowania. Przystąpiono do glosowania.

6.

Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)

Na wniosek Przewodniczącego termin składania kandydatur na kwestorów został ustalony na dzisiaj, na godz.17.00. Głosowanie odbędzie się o godz. 18.00. (Posiedzenie zawieszone o godz. 15.25 zostało wznowione o godz. 18.00).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.