Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 118

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie składu komisji

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 118

C 244 E/118

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2007)0001

Skład komisji

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie składu komisji Parlament Europejski, — uwzględniając art. 174 i 177 Regulaminu, A. mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości prac, w szczególności prac komisji i podkomisji, B. mając na uwadze, że od chwili przystąpienia nowi rumuńscy i bułgarscy posłowie mają prawo zasiadać w Parlamencie Europejskim i w jego organach, w pełni korzystając ze swoich praw, postanawia wyjątkowo tymczasowo utrzymać obecny skład komisji i podkomisji;


1.

2. postanawia przyznać posłom bułgarskim i rumuńskim jako pełnoprawnym członkom miejsca zarezerwowane w tych organach dla obserwatorów do dnia 31 grudnia 2006 r.; 3. postanawia, że niniejsza decyzja traci moc z końcem sesji miesięcznej, która odbędzie się w dniach od 31 stycznia do 1 lutego 2007 r.

P6_TA(2007)0002

Zmiana Umowy o partnerstwie AKP-WE („Umowa z Kotonu”) ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (6987/2006 — C6-0124/2006 — 2005/0071(AVC)) (Procedura zgody) Parlament Europejski, — uwzględniając projekt decyzji Rady (6987/2006) (1), — uwzględniając wniosek dotyczący zmiany Umowy o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. — uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 310 Traktatu WE (C6-0124/2006), — uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, — uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0469/2006),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 118 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.