Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 12

Tytuł:

7. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (ciąg dalszy)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 12

C 244 E/12

Wtorek, 16 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

7.

Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (ciąg dalszy)

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: — liczba głosujących: 703 — głosy nieważne: 7 — Oddane głosy: 696 (Lista posłów uczestniczących w głosowaniu została załączona do niniejszego protokołu.). W porządku malejącym posłowie otrzymali głosów: — Rodi Kratsa-Tsagaropoulou: 322 głosy — Alejo Vidal-Quadras: 300 głosów — Gérard Onesta: 285 głosów — Edward McMillan-Scott: 274 głosy — Mario Mauro: 262 głosy — Miguel Angel Martínez Martínez: 260 głosów — Luigi Cocilovo: 234 głosy — Mechtild Rothe: 217 głosów — Luisa Morgantini: 207 głosów — Pierre Moscovici: 207 głosów — Manuel António dos Santos: 193 głosy — Diana Wallis: 192 głosy — Marek Siwiec: 180 głosów — Adam Bielan: 128 głosów Przewodniczący przypomniał postanowienia art.14, ust. 2, Regulaminu.


8.

Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał następujące kandydatury do wyboru kwestorów: Mia De Vits, Szabolcs Fazakas, Ingo Friedrich, Astrid Lulling, Jan Mulder i James Nicholson. Ponieważ liczba kandydatów nie przekracza liczby obsadzanych stanowisk, Przewodniczący zaproponował dokonanie wyboru kwestorów przez aklamację zgodnie z art. 12 ust. 1 Regulaminu oraz przystąpienie do głosowania, aby ustalić kolejność pierwszeństwa kwestorów. Parlament przychylił się do tej propozycji. Sześciu kandydatów wybranych zostało na kwestorów przez aklamację. Przewodniczący określił procedurę głosowania. Przystąpiono do elektronicznego oddawania głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zwrócił się do skrutatorów o dołączenie do niego, po czym odczytał wyniki głosowania: — liczba głosujących: 669 — głosy nieważne: 16 — głosy oddane: 653 (Lista nazwisk posłów uczestniczących w głosowaniu załączona została do niniejszego protokołu).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 12 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.