Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 150

Tytuł:

WYMOGI ZDROWOTNE

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 150

Strona 1 z 2
C 244 E/150

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

e) f) g) h) i) j) k) l)

numer licencji umożliwiający dostęp do danych w rejestrze krajowym; zdjęcie posiadacza; podpis posiadacza; stałe miejsce zamieszkania lub adres pocztowy posiadacza (opcjonalnie); nazwę i adres przedsiębiorstwa kolejowego lub zarządcy infrastruktury, dla których maszynista jest uprawniony do prowadzenia pociągów; kategoria, w której posiadacz jest upoważniony do prowadzenia pojazdu kolejowego; rodzaj lub rodzaje taboru, do prowadzenia którego posiadacz jest uprawniony; infrastrukturę, w obrębie której posiadacz jest uprawniony do prowadzenia pojazdów kolejowych;


m) wszelkie uzupełniające informacje lub ograniczenia; n) znajomość języków; o) datę ostatniego badania lekarskiego. 4. a) MINIMALNE DANE ZAWARTE W REJESTRACH KRAJOWYCH Dane dotyczące licencji: Wszystkie dane zawarte w licencji oraz odnoszące się do wymagań dotyczących kontroli określonych w art. 12 i 17. b) Dane dotyczące świadectwa: Wszystkie dane zawarte w licencji oraz odnoszące się do wymagań dotyczących kontroli określonych w art. 13, 14 i 17.

ZAŁĄCZNIK II WYMOGI ZDROWOTNE 1. 1.1. WYMOGI OGÓLNE Maszyniści nie mogą cierpieć na jakiekolwiek dolegliwości lub przyjmować jakichkolwiek leków lub substancji, które mogą powodować: — nagłą utratę świadomości; — osłabienie uwagi lub zmniejszenie zdolności koncentracji; — nagłą utratę sprawności; — utratę równowagi lub koordynacji; — znaczące ograniczenie możliwości poruszania się. 1.2. Wzrok Konieczne jest spełnienie następujących wymogów dotyczących wzroku: — ostrość wzroku z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego; — dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi: nadwzroczność +5 / krótkowzroczność –8. Na odstępstwa zgoda wydawana jest w wyjątkowych przypadkach i po uzyskaniu opinii lekarza okulisty. Lekarz medycyny podejmuje na tej podstawie decyzję;

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/151

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

— widzenie na odległości bliskie i pośrednie: wystarczające, z korekcją lub bez; — soczewki kontaktowe i szkła są dopuszczone, jeżeli są okresowo sprawdzane przez specjalistę; — normalne widzenie kolorów: wykorzystanie uznanego badania, takiego jak test Ishihary, a także innego uznanego badania, jeżeli jest to wymagane; — pole widzenia: pełne; — widzenie okiem lewym i prawym: efektywne; nie jest wymagane jeśli dana osoba ma odpowiednią adaptację i wystarczającą kompensację. Jedynie w przypadku utraty widzenia obuocznego po rozpoczęciu pracy; — widzenie obuoczne: efektywne; — rozpoznawanie sygnałów barwnych: test opiera się na rozpoznawaniu pojedynczych barw a nie na różnicach względnych; — wrażliwość na kontrast: dobra; — brak postępujących chorób oczu; — implanty soczewek oraz zabiegi keratotomii i keratektomii są dopuszczalne jedynie pod warunkiem kontroli przeprowadzanych corocznie lub w odstępach ustalonych przez lekarza medycyny; — odporność na oślepienie błyskiem; — kolorowe soczewki kontaktowe i soczewki fotochromatyczne nie są dozwolone. Szkła z filtrem UV są dozwolone. 1.3. Wymogi dotyczące słuchu i mowy Wystarczająco dobry słuch potwierdzony audiogramem, tj.: — słuch wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatów radiowych. Następujące wartości powinny być przyjęte jako wytyczne: — niedosłuch na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz; — niedosłuch na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy częstotliwości 2000 Hz dla ucha najgorzej przewodzącego falę dźwiękową; — brak anomalii układu przedsionkowego; — brak chronicznych zaburzeń mowy (przy uwzględnieniu konieczności przekazywania wiadomości w sposób głośny i wyraźny); — w szczególnych przypadkach dozwolone jest korzystanie z aparatu słuchowego. 1.4. Ciąża W przypadku złej tolerancji lub występowania stanów patologicznych ciążę należy uznać za powód tymczasowego odsunięcia maszynisty od obowiązków służbowych. Należy stosować przepisy prawne chroniące ciężarnych maszynistów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 150 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.