Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 154

Tytuł:

WIEDZA ZAWODOWA NA TEMAT TABORU I WYMOGI DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 154

Strona 1 z 2
C 244 E/154

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

ZAŁĄCZNIK V WIEDZA ZAWODOWA NA TEMAT TABORU I WYMOGI DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA Po ukończeniu specjalnego szkolenia dotyczącego taboru maszyniści muszą być zdolni do wykonywania następujących zadań. 1. Próby i kontrole przed Jazdą

Maszyniści muszą potrafić: — zgromadzić dokumentację i niezbędne wyposażenie; — skontrolować obciążenia jednostki trakcyjnej; — sprawdzić informacje wprowadzone do dokumentów na pokładzie jednostki trakcyjnej; — zagwarantować przez dokonanie określonych prób i kontroli, że jednostka trakcyjna jest w stanie zapewnić wymaganą moc trakcyjną oraz że sprzęt związany z bezpieczeństwem jest sprawny; — sprawdzić obecność i funkcjonowanie przepisowego sprzętu ochronnego i związanego z bezpieczeństwem przy przekazaniu lokomotywy lub na początku jazdy; — wykonać wszelkie rutynowe zapobiegawcze czynności utrzymaniowe. 2. ZNAJOMOŚĆ TABORU


Aby prowadzić lokomotywę, maszyniści muszą być zaznajomieni ze wszystkimi obsługiwanymi przez nich regulatorami i wskaźnikami, w szczególności z tymi, które dotyczą: — trakcji; — hamowania; — elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu. Aby wykryć i zlokalizować nieprawidłowości występujące w taborze, zgłosić je i ustalić, co jest potrzebne do ich naprawy, a także, w określonych przypadkach, podjąć działania, maszynista musi być obeznany z: — konstrukcjami mechanicznymi; — zawieszeniem i urządzeniami mocującymi; — częściami biegowymi; — sprzętem związanym z bezpieczeństwem; — zbiornikami paliwa, systemami zaopatrzenia w paliwo, układem wydechowym; — znaczeniem oznaczeń znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz taboru, w szczególności symboli używanych przy przewozie towarów niebezpiecznych; — systemem rejestracji jazd; — układami elektrycznym i pneumatycznym; — pobieraniem prądu i układami wysokiego napięcia; — sprzętem łączności (transmisją radiowa tor-pojazd itp.);

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/155

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

— organizowaniem jazd; — częściami składowymi taboru i ich przeznaczeniem oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy przetaczaniu taboru, w szczególności z systemem zatrzymywania pociągu przez opróżnianie przewodu hamulcowego; — układem hamulcowym; — częściami charakterystycznymi dla jednostek trakcyjnych; — łączeniem jednostek trakcyjnych, silnikami i przekładniami.

3.

PRÓBY HAMULCÓW

Maszyniści muszą potrafić: — sprawdzić i obliczyć przed jazdą, czy faktyczna moc hamowania pociągu określona w dokumentach pojazdu odpowiada mocy hamowania wymaganej dla danej linii; — sprawdzić działanie różnych składników układu hamulcowego jednostki trakcyjnej oraz pociągu odpowiednio przed jazdą, przy uruchamianiu pojazdu i w czasie jazdy.

4. SPOSÓB FUNKCJONOWANIA I PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA POCIĄGU W ODNIESIENIU DO CHARAKTERYSTYK LINII Maszyniści muszą potrafić: — przyjmować do wiadomości informacje przekazane im przed jazdą; — określić rodzaj przejazdu i prędkość maksymalną pociągu na podstawie takich zmiennych jak ograniczenia prędkości, warunki pogodowe lub jakiekolwiek zmiany w urządzeniach sygnalizacyjnych.

5. PROWADZENIE POCIĄGU W SPOSÓB, KTÓRY NIE POWODUJE USZKODZEŃ INSTALACJI LUB POJAZDÓW Maszyniści muszą potrafić: — korzystać ze wszystkich dostępnych układów sterowania zgodnie ze stosowanymi zasadami; — uruchamiać pociąg uwzględniając przyczepność i ograniczenia mocy; — używać hamulców do zwalniania i zatrzymywania, z uwzględnieniem taboru i instalacji.

6.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Maszyniści muszą: — być w stanie zwracać uwagę na nadzwyczajne zdarzenia związane z zachowaniem się pociągu; — potrafić dokonać inspekcji pociągu i rozpoznawać oznaki nieprawidłowości, rozróżniać je i reagować zgodnie z ich względnym znaczeniem oraz próbować im zaradzać, zawsze traktując bezpieczeństwo ruchu kolejowego i osób w sposób priorytetowy; — wykazać się znajomością dostępnych środków zabezpieczenia i łączności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 154 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.