Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 11

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 11

Strona 11 z 11

, a także wnioski II konferencji werońskiej, która odbyła się w dniach 25-26 pażdziernika 2004 r., oraz będące ich konsekwencją przyjęte przez ministrów transportu UE zobowiązania dotyczące uznania bezpieczeństwa na drogach za kwestię priorytetową, — uwzględniając Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 29 stycznia 2004 r., — uwzględniając komunikat Komisji pod tytułem „Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – przegląd śródokresowy” (COM(2006)0074), — uwzględniając oświadczenie amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), zgodnie z którym od września 2011 r. elektroniczne systemy stabilizacji (ESP/ESC) stanowić będą obowiązkowe wyposażenie standardowe wszystkich nowych samochodów osobowych w Stanach Zjednoczonych, — uwzględniając art. 45 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0449/2006), A. mając na uwadze, że ponad 40 tys. osób ginie co roku w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej, a związane z tym koszty bezpośrednie i pośrednie szacowane są na 180 000 000 000 euro, co stanowi 2 % PKB UE, B. mając na uwadze, że cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r. pozostaje priorytetem oraz, że brak niezbędnych postępów w realizacji tego zadania jest przyczyną zaniepokojenia;


(1) Dz.U. C 43 E z 19.2.2004, str. 250. (2) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 609. (3) Dz.U. L 111 z 17.4.2004, str. 75.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.