Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 22

Tytuł:

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 22

C 244 E/22

Środa, 17 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

(2007/C 244 E/03)

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING Przewodniczący

1.

Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.35. * * *

Przewodniczący powiadomiony został o zmianie w porządku obrad, o której poinformuje Zgromadzenie o godz. 15.00.

2.

Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty: 1) przez Radę i Komisję: — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (COM(2006)0804 — C6-0506/2006 — 2006/0262(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc.: PECH opinia: DEVE, BUDG — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 2013 (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc.: PECH opinia: BUDG, REGI — Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja ujednolicona) (COM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: JURI — Wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (COM(2006)0784 — C6-0493/2006 — 2006/0272 (COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN — Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN opinia: ITRE — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (COM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274 (COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN opinia: BUDG


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.