Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 26

Tytuł:

3. Program Prezydencji Niemieckiej (debata)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 26

C 244 E/26

Środa, 17 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

— Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Wersja skodyfikowana) (COM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc.: JURI — Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/49/ WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0901 — C6-0001/2007 — 2006/0283(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: ECON


3.

Program Prezydencji Niemieckiej (debata)

Oświadczenie Rady: Program Prezydencji Niemieckiej Przewodniczący wygłosił krótką deklarację wprowadzającą. Angela Merkel (Urzędująca Przewodnicząca Rady) złożyła oświadczenie. Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji). Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer w imieniu grupy ITS, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Werner Langen, Hannes Swoboda, Silvana Koch-Mehrin, Gabriele Zimmer, Jens-Peter Bonde, Jean-Claude Martinez, Gianni De Michelis, Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Bairbre de Brún, Bastiaan Belder, Maciej Marian Giertych, Íñigo Méndez de Vigo, Jan Marinus Wiersma, Alexander Alvaro, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Hannu Takkula, Guntars Krasts, Markus Ferber, Bernhard Rapkay, Andrew Duff, Margie Sudre, Jo Leinen, Hartmut Nassauer, Bernard Poignant, Marian-Jean Marinescu, Dariusz Rosati, Mathieu Grosch, Gunnar Hökmark, Antonio Tajani, Angela Merkel i José Manuel Barroso. Debata została zamknięta. (Posiedzenie zawieszone o godz. 12.25, zostało wznowione o godz. 15.00)

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Wiceprzewodnicząca

4.

Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń w dniach 15.01.2007 i 16.01.2007 zostały zatwierdzone.

5.

Skład Parlamentu

Ewa Hedkvist Petersen poinformowała na piśmie o swojej rezygnacji z funkcji posła w Parlamencie ze skutkiem od dnia 1 lutego 2007 r. Zgodnie z art. 4, ust.1, Regulaminu, Parlament stwierdził wakat i poinformował o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 26 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.