Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 29

Tytuł:

9. Rozwój kolei wspólnotowych ***II — Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II — Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym ***II (debata)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 29

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/29

Środa, 17 stycznia 2007 r.

9.

Rozwój kolei wspólnotowych ***II — Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II — Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 91/440/EWG Rady w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych i dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006) Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0480/2006) Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0479/2006) Georg Jarzembowski przedstawił zalecenie do drugiego czytania (A6-0475/2006). Gilles Savary przedstawił zalecenie do drugiego czytania (A6-0480/2006). Dirk Sterckx przedstawił zalecenie do drugiego czytania (A6-0479/2006). Głos zabrali: Karin Roth (Urzędująca Przewodnicząca Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji). Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE-DE, i Bogusław Liberadzki w imieniu grupy PSE.


PRZEWODNICTWO: Mario MAURO Wiceprzewodniczący Głos zabrali: Josu Ortuondo Larrea w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli w imieniu grupy ITS, Jim Allister niezrzeszony, Reinhard Rack, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Hélène Flautre, Jaromír Kohlíček, Johannes Blokland, Mathieu Grosch, Willi Piecyk, Paolo Costa i Roth. (Debata została przerwana w tym punkcie. Wznowiona zostanie o godz. 21.00).

10. Skład komisji (termin składania poprawek)

Konferencja Przewodniczących poinformowała Przewodniczącego o wniosku dotyczącym decyzji w sprawie składu komisji (B6-0031/2007). Termin składania poprawek: 18.01.2007 o godz. 9.30 Głosowanie: 18.01.2007 o godz. 12.00. (Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:00 i wznowione o 21:00.)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 29 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.