Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 3

Tytuł:

9. Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 3

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/3

Poniedziałek, 15 stycznia 2007 r.

— — — — — — — — —

Carl LANG Fernand LE RACHINEL Jean-Marie LE PEN Marine LE PEN Jean-Claude MARTINEZ Viorica MOISUC Lydia SCHENARDI Cristian STĂNESCU Frank VANHECKE.

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który odwołał się do art. 29, ust 1, regulaminu, kwestionując utworzenie grupy i wnioskując o sprawdzenie prawomocności jej utworzenia oraz Bruno Gollnisch, w imieniu grupy ITS, w sprawie tego wystąpienia. Przewodniczący jest zdania, w oparciu o interpretację art.29, ust. 1 regulaminu oraz podstawowej deklaracji politycznej podpisanej przez członków grupy, że nie ma powodu, aby rozpatrzyć ten wniosek.


9.

Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu

Przewodniczący wygłosił przemówienie, w którym dokonał podsumowania swojej kadencji. Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch, w imieniu grupy ITS, Irena Belohorská, Ignasi Guardans Cambó, Jean-Claude Martinez (który zabrał głos w języku nie będącym językiem urzędowym Unii), Przewodniczący zaznaczył, że jego wypowiedź nie zostanie zapisana w stenogramie) oraz Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji). Punkt został zamknięty.

10. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne 1.1) sprawozdania: — Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji (2005/2149(INI)) — komisja FEMM. Sprawozdawczyni: Anna Záborská (A6-0478/2006) — *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (06987/2006 — C6-0124/2006 — 2005/0071(AVC)) — komisja DEVE. Sprawozdawca: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006) — Sprawozdanie w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – przegląd śródokresowy (2006/2112(INI)) — komisja TRAN. Sprawozdawczyni: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.