Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 34

Tytuł:

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 34

C 244 E/34

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

(2007/C 244 E/04)

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI Wiceprzewodnicząca

1.

Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.05.

2.

Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty: 1) przez Radę i Komisję: — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (COM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc.przedm. właśc.: JURI — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (wersja ujednolicona) (COM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc.przedm. właśc.: JURI — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: AGRI — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (COM(2006)0822 — C6-0045/ 2007 — 2006/0269(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: AGRI — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (COM(2006)0755 — C6-0044/2007 — 2006/0256 (CNS)) odesłany komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: AGRI opinia: BUDG — Wniosek dotyczący dyrektywy Rady dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (wersja przekształcona) (COM(2006)0760 — C6-0043/2007 — 2006/0253(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: ECON opinia: JURI — Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0026 — C6-0037/2007 — 2007/2012(GBD)) komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: BUDG odesłany — Inicjatywa Republiki Finlandii mająca na celu przyjęcie decyzji Rady zmieniającej akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS)) odesłany komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: LIBE


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 34 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.