Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 35

Tytuł:

3. Zintegrowane podejście do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracach komisji (debata)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 35

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/35

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

— Inicjatywa Republiki Finlandii mająca na celu przyjęcie decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801 (CNS)) odesłany komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: LIBE opinia: BUDG 2) przez posłów 2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu) — Cristiana Muscardini i Roberta Angelilli. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia psychofizycznego modelek (B6-0030/2007) odesłany komisja przedm. właśc. przedm. właśc.: ENVI opinia: FEMM


3.

Zintegrowane podejście do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracach komisji (debata)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracach komisji (2005/2149(INI)) — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Anna Záborská (A6-0478/2006) Anna Záborská przedstawiła sprawozdanie. Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE-DE, Britta Thomsen w imieniu grupy PSE, Siiri Oviir w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, EvaBritt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Edit Bauer, Lissy Gröner, Danutė Budreikaitė, Jan Tadeusz Masiel, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylwester Chruszcz, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Piia-Noora Kauppi, Teresa Riera Madurell, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ljudmila Novak i Inger Segelström. Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 18.01.2007.

4.

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) *** II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (09751/7/2006 — C6-0317/2006 — 2003/0168(COD)) — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0481/2006) Diana Wallis przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA Wiceprzewodniczący Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) Głos zabrali: Rainer Wieland w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Toomas Savi w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Kudrycka, Andrzej Jan Szejna, Piia-Noora Kauppi i Antolín Sánchez Presedo. Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 18.01.2007.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 35 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.