Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 38

Tytuł:

9. 2. Zmiana umowy o partnerstwie AKP-WE („Umowa z Kotonu”) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 38

C 244 E/38

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

9.2. Zmiana umowy o partnerstwie AKP-WE („Umowa z Kotonu”) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (06987/2006 — C6-0124/2006 — 2005/0071(AVC)) — Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0002) W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


9.3. Rozwój kolei wspólnotowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 91/440/EWG Rady w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych i dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006) (Wymagana większość kwalifikowana) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3) WSPÓLNE STANOWISKO RADY Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0003) W związku z głosowaniem głos zabrali: — Georg Jarzembowski (sprawozdawca) poinformował, że odrzucenie drugiej części poprawki 16 nie unieważnia jej trzeciej części, która mogła zatem zostać poddana pod głosowanie; — w odpowiedzi na pytanie Evy Lichtenberger, Georg Jarzembowski potwierdził, że poprawka 40 upadła …

9.4. Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0480/2006) (Wymagana większość kwalifikowana) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4) WSPÓLNE STANOWISKO RADY Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0004)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 38 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.