Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 39

Tytuł:

9. 5. Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym ***II (głosowanie)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 39

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/39

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

9.5. Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0479/2006) (Wymagana większość kwalifikowana) Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5) WSPÓLNE STANOWISKO RADY Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0005) W związku z głosowaniem głos zabrali: — w odpowiedzi na pytanie Georga Jarzembowskiego, Dirk Sterckx (sprawozdawca) przedstawił uściślenia dotyczące odrębnego głosowania nad poprawkami 22 i 47.


9.6. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (09751/7/2006 — C6-0317/2006 — 2003/0168(COD)) — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0481/2006) (Wymagana większość kwalifikowana) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6) WSPÓLNE STANOWISKO RADY Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0006)

9.7. Wyrok śmierci wydany w Libii na personel medyczny (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-0027/2007, B6-0028/2007 i B6-0029/2007 (Wymagana zwykła większość) Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7) PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0024/2007 (zastępujący B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-0027/2007, B6-0028/2007 i B6-0029/ 2007): złożony przez następujących posłów: — Philip Dimitrov Dimitrov, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Stefan Sofianski, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil i Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, — Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Pierre Schapira w imieniu grupy PSE, — Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova, Nedzhmi Ali, Christina Christova, Lydia Shouleva, Frédérique Ries i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 39 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.