Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 40

Tytuł:

9. 8. Siódme i ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni (głosowanie)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 40

C 244 E/40

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

— Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, — Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir i Elly de Groen-Kouwenhoven w imieniu grupy Verts/ALE, — Vittorio Agnoletto, André Brie i Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL Przyjęto (P6_TA(2007)0007) W związku z głosowaniem głos zabrali: — Marios Matsakis zgłosił poprawki ustne do ustępów 2 i 8, które zostały przyjęte; — Hélène Flautre zgłosiła poprawki ustne do ustępów 6 i 12, które zostały przyjęte.


9.8. Siódme i ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonego zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI)) — Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2007)0008)

9.9. Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze — ocena śródokresowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze — ocena śródokresowa (2006/2112(INI)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2007)0009) W związku z głosowaniem głos zabrali: — Hannes Swoboda uroczyście podziękował za wykonaną pracę sprawozdawcy, który zakończy pełnienie mandatu posła (Przewodniczący przyłączył się do podziękowań).

9.10. Zintegrowane podejście do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracach komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracach komisji (2005/2149(INI)) — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Anna Záborská (A6-0478/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2007)0010)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 40 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.