Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 42

Tytuł:

13. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 42

C 244 E/42

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

— Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja: Luis de Grandes Pascual zamiast Alejo VidalQuadras — Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Antonios Trakatellis zamiast Georgios Papastamkos — Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja: Georgios Papastamkos — Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Francisco José Millán Mon zamiast Gerardo Galeote — Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Gerardo Galeote zamiast Francisco José Millán Mon


13. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Odpowiednie władze włoskie zwróciły się z wnioskiem o zniesienie immunitetu parlamentarnego Gian Paolo Gobbo w związku z postępowaniem karnym w sądzie w Weronie.

14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zgoda na sporządzenie sprawozdania z inicjatywy własnej (art. 45 Regulaminu) komisja AFET — Ku wspólnej polityce zagranicznej w dziedzinie energii (2007/2000(INI)) (opinia: DEVE, ENVI, INTA, ITRE) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 11.01.2007) — Działanie dialogu i konsultacji w sprawie praw człowieka z krajami trzecimi (2007/2001(INI)) (opinia: FEMM) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 11.01.2007) komisja DEVE — Obecny stan stosunków UE – Afryka (2007/2002(INI)) (opinia: AFET) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 11.01.2007) komisja ECON — Finanse publiczne w Unii Gospodarczej i Walutowej w 2006 r. (2007/2004(INI)) (opinia: BUDG) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 11.01.2007) komisja ENVI — Strategia Unii Europejskiej dotycząca udzielania pomocy państwom członkowskim w zmniejszaniu skutków szkód związanych ze spożywaniem alkoholu (2007/2005(INI)) (opinia: CULT, EMPL, TRAN) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 11.01.2007) — Strategia tematyczna dotycząca trwałego zrównoważonego używania pestycydów (2007/2006(INI)) (opinia: AGRI) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 11.01.2007)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 42 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.