Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 49

Tytuł:

3. Rozwój kolei wspólnotowych ***II

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 49

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/49

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

3.

Rozwój kolei wspólnotowych ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Georg JARZEMBOWSKI (A6-0475/2006) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Wniosek o odrzucenie wspólnego stanowiska Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne

35

GUE/NGL

gi

-

104, 434, 4


8 11 14 21-24 26-27 31-32 1 2

komisja

+

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie odrębne

komisja komisja

go/ge gp 1 2/ge

-

301, 173, 6

+ 288, 267, 5 328, 186, 44

4 5 6 7 10

komisja komisja komisja komisja komisja

go go go/ge go gp/gi 1 2

+ -

385, 190, 11 356, 190, 50

12 13 15 17 18 19

komisja komisja komisja komisja komisja komisja

go go/ge gi go gi gp/gi 1 2

398, 168, 18 277, 308, 18

211, 381, 11

+ -

437, 154, 8 360, 188, 42

20 29 30

komisja komisja komisja

go go/ge gp/gi 1 2

376, 200, 19

+ -

422, 167, 12 355, 197, 42

C 244 E/50

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Temat Popr. nr

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

art. 10 ust. 3a

16

komisja

gp/gi 1 2 3 + Ô gi 320, 249, 15 452, 134, 18 358, 195, 40 359, 204, 43

40 art. 10 ust. 3g 33= 34= 36= 37 25

NAVARRO ea WORTMANN-KOOL ea IND/DEM GUE/NGL IND/DEM komisja

art. 10 ust. 9

gi gp 1/ge 2

-

283, 264, 46

+ + -

404, 125, 64

art. 13 ust. 4

28 41

komisja NAVARRO ea komisja NAVARRO ea komisja NAVARRO ea ge ge

pu 8

3 38

+ Ô -

394, 199, 5

pu 14

9 39

382, 206, 3

Wnioski o głosowanie odrębne UEN: popr. 15 ALDE: popr. 18 IND/DEM: popr. 15 i 18 PSE: popr., 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 29 i 30 GUE/NGL: popr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 20 i 25 Wnioski o głosowanie imienne IND/DEM: popr.18, 34/33/36 i 37 GUE/NGL: popr. 10, 15, 16, 19, 30 i 35 Wnioski o głosowanie podzielone PSE popr. 2 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „Ponieważ transpozycja tych dyrektyw … do 2017 r”. druga część: te słowa popr. 10 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „lub odpowiednio 1 stycznia 2017 r.” druga część: te słowa popr. 16 pierwsza część: „Do dnia 1 stycznia 2010 r. przedsiębiorstwom…do dnia 1 stycznia 2012 r.” z wyjątkiem slow „w przypadku świadczenia … transportu pasażerskiego.” druga część: te słowa trzecia część: „Państwa członkowskie,…pięć lat”

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/51

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

popr. 19 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „a w przypadku … dniem 1 stycznia 2017 r.” druga część: te słowa popr. 25 pierwsza część: „Do dnia 1 stycznia 2018 r. … ust. 3b i 3d.” druga część: „W sprawozdaniu … usług publicznych.” popr. 30 pierwsza część: „Począwszy od … usług pasażerskich” druga część: „a w przypadku … takiej umowy”

4.

Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II

Zalecenie do drugiego czytania:Gilles SAVARY (A6-0480/2006) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne art. 10 po ust. 1 art. 23 ust. 8 art. 27

1-3 5-25 27-33 34 36 35 26

komisja

+

GUE/NGL GUE/NGL GUE/NGL komisja

gi gi gi

+

35, 533, 19 201, 377, 14 236, 349, 17

Poprawka 4 nie została poddana pod głosowanie, ponieważ nie dotyczy wszystkich wersji językowych (art. 151 ust. 1 lit. d) Regulaminu). Wnioski o głosowanie imienne GUE/NGL: popr. 34, 35 i 36

5.

Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Dirk STERCKX (A6-0479/2006) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne

2-16 18-20 23-25 27-30 32 34-39 41-43 45 48-51 54-57 61

komisja

+

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 49 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.