Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 51

Tytuł:

4. Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 51

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/51

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

popr. 19 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „a w przypadku … dniem 1 stycznia 2017 r.” druga część: te słowa popr. 25 pierwsza część: „Do dnia 1 stycznia 2018 r. … ust. 3b i 3d.” druga część: „W sprawozdaniu … usług publicznych.” popr. 30 pierwsza część: „Począwszy od … usług pasażerskich” druga część: „a w przypadku … takiej umowy”


4.

Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II

Zalecenie do drugiego czytania:Gilles SAVARY (A6-0480/2006) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne art. 10 po ust. 1 art. 23 ust. 8 art. 27

1-3 5-25 27-33 34 36 35 26

komisja

+

GUE/NGL GUE/NGL GUE/NGL komisja

gi gi gi

+

35, 533, 19 201, 377, 14 236, 349, 17

Poprawka 4 nie została poddana pod głosowanie, ponieważ nie dotyczy wszystkich wersji językowych (art. 151 ust. 1 lit. d) Regulaminu). Wnioski o głosowanie imienne GUE/NGL: popr. 34, 35 i 36

5.

Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Dirk STERCKX (A6-0479/2006) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne

2-16 18-20 23-25 27-30 32 34-39 41-43 45 48-51 54-57 61

komisja

+

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 51 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.