Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 53

Tytuł:

6. Prawo mające zastosowanie do zobowiązań pozaumownych („Rome II”) ***II

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 53

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/53

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

po art. 25

53 67 68

komisja PSE PSE gp 1 2

-

+ Ô

73

GUE/NGL

Wnioski o głosowanie odrębne UEN: popr. 21 ALDE: popr. 58, 59 i 60 M. Bradbourn ea: popr. 1 PPE-DE: popr. 52 Wnioski o głosowanie imienne M. BRADBOURN i in. popr. 17 Verts/ALE: popr. 69 GUE/NGL: popr. 72 i 70 Wnioski o głosowanie podzielone ALDE, Verts/ALE popr. 22 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słowa „obowiązujących” druga część: To słowo trzecia część: „i nie ma ono zastosowania … niniejszego rozporządzenia”„” ALDE popr. 40 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem usuniecia słów „jeżeli kupony lub inne usługi … żadnej wartości”„” druga część: usuniecie tych slow popr. 47 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „osobie takiej powinna towarzyszyć … za darmo” druga część: te słowa PPE-DE popr. 68 pierwsza część: § 1 druga część: § 2


6.

Prawo mające zastosowanie do zobowiązań pozaumownych („Rome II”) ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Diana WALLIS (A6-0481/2006) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne

1 3 9-13 15-16 19 22-23

komisja

+

C 244 E/54

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Temat Popr. nr

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie odrębne

2 4 8 14 18 20 21 24 25 26

komisja komisja komisja komisja komisja komisja komisja komisja komisja komisja

go/ge gi go go go go go go go gp 1 2

+ + -

386, 181, 8 543, 26, 15

+ + Ô Ô + + +

art. 6

17 31 27

komisja ALDE PSE komisja ALDE komisja ALDE komisja ALDE Verts/ALE ALDE

pu 19

5 28

pu 20

6 29

pu 21

7 30

po pu 21

33 32

Wnioski o głosowanie imienne IND/DEM: popr. 4 Wnioski o głosowanie odrębne PSE: popr. 2, 8, 14, 18, 20, 21 i 25 Verts/ALE: popr. 8 i 18 GUE/NGL: popr. 8, 18 i 24 Wnioski o głosowanie podzielone ALDE, Verts/ALE popr. 26 pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem § 4 (Po dogłębnych konsultacjach z zainteresowanymi kręgami Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i … przyjęcia specyficznych przepisów prawnych) druga część: akapit 4

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 53 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.