Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 55

Tytuł:

7. Kara śmierci dla personelu medycznego w Libii

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 55

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/55

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

7.

Kara śmierci dla personelu medycznego w Libii

Projekty rezolucji: B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-0027/2007, B6-0028/2007, B6-0029/2007

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0024/2007 (PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) §2 §6 §8 §12 § § § § tekst oryginału tekst oryginału tekst oryginału tekst oryginału gi go + + + + + poprawka ustna poprawka ustna poprawka ustna poprawka ustna 567, 1, 7


głosowanie: nad rezolucją (jako całością) Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne B6-0024/2007 B6-0025/2007 B6-0026/2007 B6-0027/2007 B6-0028/2007 B6-0029/2007 GUE/NGL PSE ALDE UEN Verts/ALE PPE-DE

Ô Ô Ô Ô Ô Ô

Wnioski o głosowanie odrębne PPE-DE: § 2 Wnioski o głosowanie imienne PPE-DE: głosowanie końcowe Różne Projekt rezolucji B6-0027/2007 podpisała również Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN. Marios Matsakis zaproponował następujące poprawki ustne: — ustęp 2: 2. ponawia swój stanowczy sprzeciw wobec kary śmierci i przypomina, że UE uważa, iż zniesienie kary śmierci przyczynia się do umocnienia godności ludzkiej i stopniowego rozwoju praw człowieka; podkreśla jednocześnie, że obecnie UE wykracza poza to zobowiązanie, propagując zniesienie kary śmierci w krajach trzecich; — ustęp 8: „8. wyraża pełną solidarność z ofiarami epidemii HIV/AIDS w Benghazi i odnotowuje kroki podjęte przez wspólnotę międzynarodową w celu dostarczenia pomocy dotkniętym dzieciom” Hélène Flautre zaproponowała następujące poprawki ustne: — ustęp 6: zastąpić „prezydent Kadafi”:przez „pułkownik Kadafi” — ustęp 12. zastąpić „rządowi” przez „Generalnemu Komitetowi Ludowemu” i „parlamentowi” przez „Powszechnemu Kongresowi Ludowemu”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 55 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.