Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 56

Tytuł:

8. Siódme oraz ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 56

C 244 E/56

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

8.

Siódme oraz ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni

Spraw.: Raül ROMEVA I RUEDA (A6-0439/2006)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

po ust. 1

2 4 3

GUE/NGL GUE/NGL GUE/NGL gi gp/gi 1 2

55, 516, 6

+ -

90, 460, 7 46, 501, 13 410, 146, 20

§3 po ust. 7 § 14

§ 1 §

tekst oryginału IND/DEM tekst oryginału


gi

gp 1 2 + + + +

ust. 37 tiret 9 Odniesienie 10 punkt uzasadnienia B

§ § §

tekst oryginału tekst oryginału tekst oryginału

go go gp 1 2

+ + +

pu G pu I

§ §

tekst oryginału tekst oryginału

go gp 1 2

+ + + 504, 24, 34

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

Wnioski o głosowanie odrębne GUE/NGL: odniesienie 10 pu G oraz ust. 37 tiret 9 Wnioski o głosowanie imienne Verts/ALE: ust. 3 i głosowanie końcowe GUE/NGL: popr. 3 i 4 Wnioski o głosowanie podzielone Verts/ALE popr. 3 pierwsza część: „wzywa do ściślejszej …technologii w Europie” druga część: oraz wzywa Radę … tzw. strategii lizbońskiej GUE/NGL punkt uzasadnienia B pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „w świetle zagrożeń przedstawionych w ESS”„” druga część: te słowa

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/57

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

pu I pierwsza część: „w przekonaniu, że każda …z ubóstwem” druga część: „walka z międzynarodowym …stabilności regionalnej” § 14 pierwsza część: „z zadowoleniem przyjmuje …kontroli tranzytu” druga część: „oraz w zakresie działań … kontroli wywozu z UE”

9.

Europejski programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – przegląd śródokresowy

Spraw.: Ewa HEDKVIST PETERSEN (A6-0449/2006)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

po ust. 4

1 2

Verts/ALE Verts/ALE tekst oryginału

gi gi gp/gi 1 2

-

65, 473, 11 67, 480, 10

§5

§

+ + -

487, 50, 9 384, 155, 16

po ust. 5 §6 §8 po ust. 8

14 § § 3

IND/DEM tekst oryginału tekst oryginału Verts/ALE go go gp/gi 1 2

+ +

74, 473, 14 Ô + + + + + + 405, 124, 14 312, 218, 9 303, 225, 9 217, 313, 19

§ 11 § 16

§ 8/rev §

tekst oryginału PSE tekst oryginału PSE PSE IND/DEM PPE-DE tekst oryginału PSE PSE Verts/ALE PSE PSE PSE

go gi go ge ge ge

po ust. 18 § 19 po ust. 19 § 21

9 10S 15 5 §

go

Ô +

§ 34 § 39 § 47 § 49 po pu C punkt uzasadnienia D

11S 12 4 13 6 7

gi

+ +

222, 313, 6

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 56 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.