Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 6

Tytuł:

13. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 6

C 244 E/6

Poniedziałek, 15 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

José Vicente Edo Vázquez (Agrupación de Interés Urbanístico „Paraje Tos Pelat”) (nr 907/2006); Antonio Juan Romero Losana (nr 908/2006); Anna Moreno Bernadas (z 1 podpisem) (nr 909/2006); Gonzalo Muñumel Diez (Asociación de Prejubilados por Reconversion Industrial) (nr 910/2006); Antonio Moreno Alfaro (nr 911/2006); Juan Luis Cabeza Campos (Asociación para la defensa y educacion medioambietal „Riberas del Guadaira”) (nr 912/2006); Gianni Luigi Mor (nr913/2006); Dnia 05.01.2007 Nazwisko poufne (nr 914/2006); Nazwisko poufne (nr 915/2006); Miguel Yuste de Santos (Coordinadora de Colectivos Afectados por el Pimic) (nr 916/2006); Marino Savina (nr 917/2006); Luigi Marucci (O.S.Po.L.) (z 1 podpisem) (nr 918/2006); Rektorové Libuše (nr 919/2006); Constanta Kirchner (nr 920/2006); Ros Vasile (Romanian Community of Ireland) (z 1 podpisem) (nr 921/2006); George Barry (nr 922/2006); Cécile de la Losa (nr 923/2006); Heidi de Jong-Fuchs (z 9 podpisami) (nr 924/2006); Eva Maria Coria Paramas (z 8 podpisami) (nr 925/2006); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistas en Acción del país Valenciano) (nr 926/2006); Manuel Gomez Costa (Asociación de Vecinos „San Miguel Arcángel”) (nr 927/2006); Andrea Morelli (nr 928/2006); Adolfo Pablo Lapi (nr 929/2006); Józef Sówka (nr 930/2006); Katarzyna Dąbrowska (nr 931/2006); Johannes Kleinschnittger (nr 932/2006).


13. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów: — umowa między Wspólnotą Europejską i rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w dziedzinie kształcenia wyższego, szkoleń i młodzieży; — umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Królestwem Norwegii w sprawie dostosowania preferencji handlowych w sektorze sera na podstawie art. 19 porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; — umowa między Wspólnotą europejską i Królestwem Maroka w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych; — umowa euro-śródziemnomorska dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony i Królestwem Maroka z drugiej strony; — protokół dodatkowy do umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony i Republiką Południowej Afryki z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Węgier, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

14. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji o działaniach podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie 1. sesji wrześniowej 2006.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 6 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.