Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244 POZ 11

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244 POZ 11

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244/11

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej) (2007/C 244/04)

Pomoc nr Państwo EFTA Region Nazwa programu pomocy Podstawa prawna Roczne wydatki planowane w ramach programu Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania programu Cel pomocy


Pomoc szkoleniowa 2/07 — Norwegia Norwegia Obszary kwalifikujące się do pomocy regionalnej (decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 226/06/COL) Pomoc szkoleniowa na rozwój regionalny Roczne umowy o finansowaniu projektu Program pomocy Całkowita pomocy kwota roczna 220 mln NOK

Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia 1 stycznia 2007 r. 31 grudnia 2013 r. Szkolenia ogólne Szkolenia specjalistyczne tak Tak

Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej Innovation Norway Postbox 448, Sentrum N-0104 Oslo post@innovasjonnorge.no

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244 POZ 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.