Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 245

 • Dz. U. C245 - 46 z 200719.10.2007

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/37.984 — SkyTeam (1)

 • Dz. U. C245 - 45 z 200719.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4934 — KazMunaiGaz/Rompetrol) (1)

 • Dz. U. C245 - 21 z 200719.10.2007

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 36/07 (ex NN 25/07) — Pomoc państwa na rzecz Deutsche Post AG — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C245 - 20 z 200719.10.2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C245 - 12 z 200719.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C245 - 9 z 200719.10.2007

  Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Francją kontynentalną z jednej strony a Gwadelupą, Gujaną, Martyniką i Réunion z drugiej strony (1)

 • Dz. U. C245 - 8 z 200719.10.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C245 - 7 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4730 — Yara/Kemira Growhow) (1)

 • Dz. U. C245 - 7 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4721 — AIG Capital Partners/Bulgarian Telecommunications Company) (1)

 • Dz. U. C245 - 6 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4692 — Barclays/ABN AMRO) (1)

 • Dz. U. C245 - 6 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4845 — Santander/ABN AMRO) (1)

 • Dz. U. C245 - 4 z 200719.10.2007

  Zgłoszenie Komisji zgodne z art. 95 ust. 4, 5 i 6 Traktatu WE — Wniosek o utrzymanie w mocy lub wprowadzenie środków krajowych bardziej rygorystycznych niż przepisy przewidziane przez środek harmonizujący WE (1)

 • Dz. U. C245 - 1 z 200719.10.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.