Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 250 POZ 38

Tytuł:

Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/100/07

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 250 POZ 38

C 250/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AD/100/07 (2007/C 250/10) Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty: EPSO/AD/100/07 — Administratorzy (AD5) tłumacze języka angielskiego Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Dzienniku Urzędowym C 250 A z dnia 25 października 2007 r. wyłącznie w języku angielskim. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 250 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C250E - 112 z 200725.10.2007

  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

 • Dz. U. C250E - 111 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej (2006/2013(INI))

 • Dz. U. C250E - 107 z 200725.10.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków UE z wyspami Pacyfiku — strategia ściślejszego partnerstwa (2006/2204(INI))

 • Dz. U. C250E - 102 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji młodych kobiet i dziewcząt w edukacji (2006/2135(INI))

 • Dz. U. C250E - 101 z 200725.10.2007

  SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

 • Dz. U. C250E - 99 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie terminów przedawnienia w sporach transgranicznych obejmujących obrażenia i wypadki śmiertelne (2006/2014(INI))

 • Dz. U. C250E - 93 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” 2006/2231(INI)

 • Dz. U. C250E - 91 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci

 • Dz. U. C250E - 90 z 200725.10.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską (COM(2006)0454 — C6-0303/2006 — 2006/0156(CNS))

 • Dz. U. C250E - 87 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Dalitów w zakresie przestrzegania praw człowieka w Indiach

 • Dz. U. C250E - 86 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007: porozumienie wynikające z rozmów trójstronnych w dniu 28 listopada 2006 — fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Rybołówstwa, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Wspólne Centrum Badawcze, sekcja 3 — Komisja (5739/2007 — C6-0060/2007 — 2006/2303(BUD))

 • Dz. U. C250E - 77 z 200725.10.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju (2006/2246(INI))

 • Dz. U. C250E - 76 z 200725.10.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady podpisania umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei (COM(2006)0422 — C6-0438/2006 — 2006/0141(CNS))

 • Dz. U. C250E - 75 z 200725.10.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (11523/2006 — C6-0346/2006 — 2006/0035(AVC))

 • Dz. U. C250E - 75 z 200725.10.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie projektu Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (11522/2006 — C6-0347/2006 — 2006/0041(AVC))

 • Dz. U. C250E - 73 z 200725.10.2007

  8. Sprawozdanie Deva A6-0325/2006 — Popr. 1

 • Dz. U. C250E - 71 z 200725.10.2007

  7. Sprawozdanie Ries A6-0450/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C250E - 70 z 200725.10.2007

  6. Sprawozdanie Ries A6-0450/2006 — Ust. 18

 • Dz. U. C250E - 68 z 200725.10.2007

  5. Sprawozdanie Ries A6-0450/2006 — Popr. 3

 • Dz. U. C250E - 66 z 200725.10.2007

  4. Sprawozdanie Ries A6-0450/2006 — Ust. 4

 • Dz. U. C250E - 64 z 200725.10.2007

  3. Sprawozdanie Ries A6-0450/2006 — Ust. 1/2

 • Dz. U. C250E - 62 z 200725.10.2007

  2. RC-B6-0032/2007 — Moratorium na wykonanie kary śmierci — Rezolucja

 • Dz. U. C250E - 61 z 200725.10.2007

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C250E - 61 z 200725.10.2007

  1. Sprawozdanie Budreikaitė A6-0474/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C250E - 60 z 200725.10.2007

  13. Statut europejskiej spółki prywatnej

 • Dz. U. C250E - 59 z 200725.10.2007

  11. Dyskryminacja kobiet i dziewcząt w zakresie edukacji

 • Dz. U. C250E - 59 z 200725.10.2007

  12. Stosunki UE z wyspami Pacyfiku: strategia na rzecz ściślejszego partnerstwa

 • Dz. U. C250E - 58 z 200725.10.2007

  10. Okresy przedawnienia w odniesieniu do sporów transgranicznych związanych z uszkodzeniami ciała i wypadkami śmiertelnymi

 • Dz. U. C250E - 57 z 200725.10.2007

  9. Promowanie zdrowego żywienia się i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym

 • Dz. U. C250E - 56 z 200725.10.2007

  8. Moratorium na wykonanie kary śmierci

 • Dz. U. C250E - 55 z 200725.10.2007

  3. Umowa WE-Korea w sprawie współpracy naukowej i technologicznej *

 • Dz. U. C250E - 55 z 200725.10.2007

  4. Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. C250E - 55 z 200725.10.2007

  5. Projekt budżetu korygującego nr 1/2007

 • Dz. U. C250E - 55 z 200725.10.2007

  6. Prawa człowieka w odniesieniu do Dalitów w Indiach

 • Dz. U. C250E - 55 z 200725.10.2007

  7. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

 • Dz. U. C250E - 54 z 200725.10.2007

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C250E - 54 z 200725.10.2007

  1. Ochrona pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu ***

 • Dz. U. C250E - 54 z 200725.10.2007

  2. Homologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego ***

 • Dz. U. C250E - 52 z 200725.10.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C250E - 51 z 200725.10.2007

  12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C250E - 51 z 200725.10.2007

  13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C250E - 51 z 200725.10.2007

  14. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C250E - 51 z 200725.10.2007

  15. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C250E - 50 z 200725.10.2007

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C250E - 50 z 200725.10.2007

  10. Powierzenie misji posłowi

 • Dz. U. C250E - 50 z 200725.10.2007

  11. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C250E - 49 z 200725.10.2007

  7. 12. Stosunki UE z wyspami Pacyfiku: strategia na rzecz ściślejszego partnerstwa (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 49 z 200725.10.2007

  7. 13. Statut europejskiej spółki prywatnej (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 49 z 200725.10.2007

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C250E - 48 z 200725.10.2007

  7. 9. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 48 z 200725.10.2007

  7. 10. Okresy przedawnienia w odniesieniu do sporów transgranicznych związanych ze uszkodzeniami ciała i wypadkami śmiertelnymi (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 48 z 200725.10.2007

  7. 11. Dyskrminacja kobiet i dziewcząt w zakresie edukacji (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 47 z 200725.10.2007

  7. 7. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską * (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 47 z 200725.10.2007

  7. 8. Moratorium na wykonanie kary śmierci (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 46 z 200725.10.2007

  7. 4. Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 46 z 200725.10.2007

  7. 5. Projekt budżetu korygującego nr 1/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 46 z 200725.10.2007

  7. 6. Prawa człowieka w odniesieniu do Dalitów w Indiach (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 45 z 200725.10.2007

  7. 1. Ochrona pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 45 z 200725.10.2007

  7. 2. Homologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 45 z 200725.10.2007

  7. 3. Umowa WE-Korea w sprawie współpracy naukowej i technologicznej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 44 z 200725.10.2007

  4. Porozumienie w sprawie zamówień publicznych (GPA) (debata)

 • Dz. U. C250E - 44 z 200725.10.2007

  5. Uroczyste posiedzenie — Bułgaria

 • Dz. U. C250E - 44 z 200725.10.2007

  6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C250E - 44 z 200725.10.2007

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C250E - 43 z 200725.10.2007

  3. Statut europejskiej spółki prywatnej (debata)

 • Dz. U. C250E - 42 z 200725.10.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C250E - 42 z 200725.10.2007

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C250E - 42 z 200725.10.2007

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C250 - 39 z 200725.10.2007

  Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (  Dz.U. C 193 z 21.8.2007)

 • Dz. U. C250 - 28 z 200725.10.2007

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do sprzedaży i dzierżawy bazy lotniczej Lista przez władze Norwegii

 • Dz. U. C250 - 27 z 200725.10.2007

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 część I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C250 - 26 z 200725.10.2007

  Program obniżenia emisji tlenku azotu pochodzących ze statków wpisanych do Norweskiego Rejestru Statków (NOR) — Zestawienie informacji

 • Dz. U. C250 - 16 z 200725.10.2007

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA obwieszczenie dotyczące zasad dostępu do akt Urzędu Nadzoru EFTA w sprawach na mocy art. 53, 54 i 57 porozumienia EOG

 • Dz. U. C250E - 13 z 200725.10.2007

  NOMINACJE W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH

 • Dz. U. C250 - 11 z 200725.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C250E - 11 z 200725.10.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C250E - 10 z 200725.10.2007

  25. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską * (debata)

 • Dz. U. C250E - 10 z 200725.10.2007

  26. Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju (debata)

 • Dz. U. C250E - 10 z 200725.10.2007

  27. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C250E - 10 z 200725.10.2007

  28. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C250E - 9 z 200725.10.2007

  22. Okresy przedawnienia w odniesieniu do sporów transgranicznych związanych z uszkodzeniami ciała i wypadkami śmiertelnymi (debata)

 • Dz. U. C250E - 9 z 200725.10.2007

  23. Dyskryminacja kobiet i dziewcząt w zakresie edukacji (debata)

 • Dz. U. C250E - 9 z 200725.10.2007

  24. Stosunki UE z wyspami Pacyfiku: strategia na rzecz ściślejszego partnerstwa (debata)

 • Dz. U. C250E - 8 z 200725.10.2007

  20. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C250E - 8 z 200725.10.2007

  21. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym (debata)

 • Dz. U. C250 - 7 z 200725.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C250E - 7 z 200725.10.2007

  18. Zmiany klimatyczne (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C250E - 7 z 200725.10.2007

  19. Nowa umowa „PNR” — SWIFT (debata)

 • Dz. U. C250E - 6 z 200725.10.2007

  17. Głosowanie

 • Dz. U. C250E - 6 z 200725.10.2007

  17. 1. Nominacje w komisjach parlamentarnych (głosowanie)

 • Dz. U. C250E - 5 z 200725.10.2007

  15. Moratorium na wykonanie kary śmierci (debata)

 • Dz. U. C250E - 5 z 200725.10.2007

  16. Zmiany klimatyczne (debata)

 • Dz. U. C250E - 4 z 200725.10.2007

  10. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C250E - 4 z 200725.10.2007

  11. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C250E - 4 z 200725.10.2007

  12. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C250E - 4 z 200725.10.2007

  13. Porządek dzienny

 • Dz. U. C250E - 4 z 200725.10.2007

  14. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C250 - 3 z 200725.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C250E - 3 z 200725.10.2007

  9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C250 - 2 z 200725.10.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C250E - 2 z 200725.10.2007

  4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C250E - 2 z 200725.10.2007

  5. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C250E - 2 z 200725.10.2007

  6. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C250E - 2 z 200725.10.2007

  7. Nominacje w komisjach parlamentarnych (propozycja Konferencji Przewodniczących)

 • Dz. U. C250E - 2 z 200725.10.2007

  8. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C250 - 1 z 200725.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4834 — ALSTOM/Ecotècnia) (1)

 • Dz. U. C250E - 1 z 200725.10.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C250E - 1 z 200725.10.2007

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C250E - 1 z 200725.10.2007

  2. Uroczyste posiedzenie — Rumunia

 • Dz. U. C250E - 1 z 200725.10.2007

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.