Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 279 POZ 2

Tytuł:

Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/101 do 114/07

Data ogłoszenia:2007-11-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 279 POZ 2

C 279/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2007

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/101 DO 114/07 (2007/C 279/02) Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłasza następujące konkursy otwarte: EPSO/AD/101/07 (AD9) oraz EPSO/AD/102/07 (AD12) — Kierownicy działów, posiadający obywatelstwo bułgarskie (BG), w następujących dziedzinach: 1) Prawo 2) Ekonomia 3) Europejska administracja publiczna 4) Stosunki zewnętrzne (dyplomacja, wymiana handlowa i zarządzanie pomocą) 5) Informacja, kontakty z prasą i public relations EPSO/AD/103/07 (AD9) oraz EPSO/AD/104/07 (AD12) — Kierownicy działów, posiadający obywatelstwo rumuńskie (RO), w następujących dziedzinach: 1) Prawo 2) Ekonomia 3) Europejska administracja publiczna 4) Stosunki zewnętrzne (dyplomacja, wymiana handlowa i zarządzanie pomocą) 5) Informacja, kontakty z prasą i public relations EPSO/AD/105/07 — Kierownicy działów (AD9 i AD12) języka bułgarskiego (BG) w dziedzinie tłumaczeń pisemnych EPSO/AD/106/07 — Kierownicy działów (AD9 i AD12) języka rumuńskiego (RO) w dziedzinie tłumaczeń pisemnych EPSO/AD/107/07 (AD9) oraz EPSO/AD/108/07 (AD12) — Kierownicy działów, posiadający obywatelstwo czeskie (CZ), w następujących dziedzinach: 1) Prawo 2) Ekonomia 3) Europejska administracja publiczna EPSO/AD/109/07 (AD9) oraz EPSO/AD/110/07 (AD12) — Kierownicy działów, posiadający obywatelstwo polskie (PL), w następujących dziedzinach: 1) Prawo 2) Ekonomia 3) Europejska administracja publiczna


22.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 279/3

EPSO/AD/111/07 (AD9) oraz EPSO/AD/112/07 (AD12) — Kierownicy działów, posiadający obywatelstwo słowackie (SK), w następującej dziedzinie: Europejska administracja publiczna EPSO/AD/113/07 (AD9) — Kierownicy działów następujących języków w dziedzinie tłumaczeń pisemnych: języka czeskiego (CS) języka estońskiego (ET) języka węgierskiego (HU) języka litewskiego (LT) języka łotewskiego (LV) języka maltańskiego (MT) języka polskiego (PL) języka słowackiego (SK) języka słoweńskiego (SL) EPSO/AD/114/07 (AD12) — Kierownicy działów następujących języków w dziedzinie tłumaczeń pisemnych: języka estońskiego (ET) języka litewskiego (LT) języka łotewskiego (LV) języka maltańskiego (MT) Ogłoszenia o konkursach zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 279 A z dnia 22 listopada 2007 r. wyłącznie w językach niemieckim, angielskim i francuskim. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 279 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C279 - 24 z 200722.11.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C279 - 19 z 200722.11.2007

  Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C279 - 12 z 200722.11.2007

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C279 - 7 z 200722.11.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C279 - 6 z 200722.11.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4953 — Sony Ericsson/Motorola/UIQ) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C279 - 5 z 200722.11.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4966 — Cinven/Coor Management Services) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C279 - 4 z 200722.11.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4912 — Calyon/Société Générale/Newedge) (1)

 • Dz. U. C279 - 1 z 200722.11.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.