Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 29 POZ 4

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-02-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 29 POZ 4

Strona 1 z 2
C 29/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2007

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 29/02)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje


6.12.2006 N 314/06 Dania — Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Lovforslag Nr. L174 Środek nie stanowi pomocy Zatrudnienie Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 25 mln DKK; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 25 mln DKK Środek nie stanowi pomocy 1.8.2006-1.8.2010 Wszystkie sektory Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 DK-1402 København K —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

20.12.2006 N 440/06 Włochy — Misure a favore delle attivitą produttive nelle aree depresse del Paese — modifiche al regime di aiuto N 715/1999 Legge 14 maggio 2005, articolo 8 Delibera CIPE del 15.7.2005 «Modalitą di funzionamento del fondo rotativo per il sostegno alle imprese» Decreto del Ministro delle attivitą produttive di concerto con Ministro delle Finanze recante nuovi criteri e modalitą per la concessione e derogazione delle agevolazioni alle attivitą produttive nelle aree sottoutilizzate. Circolare esplicativa n. 980902 del 23.3.2006 Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23.6.2006

9.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/5

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Program pomocy Rozwój regionalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa Pożyczka uprzywilejowana, Dotacje bezpośrednie Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1,579 mln EUR 50 % Do dnia 31.12.2006 Wszystkie sektory Ministero dello sviluppo economico —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

11.5.2006 N 526/05 Polska — Pomoc regionalna udzielana przez gminy na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz uchwały rad gmin podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Program pomocy Rozwój regionalny Ulga podatkowa Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 100 mln PLN 30 %, 40 % lub 50 % w zależności od regionu (oraz 15 % dodatkowo dla MŚP). 30 % stosownego pułapu pomocy dla sektora motoryzacyjnego. Intensywność pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych zostanie określona zgodnie z wzorem zawartym w pkt 21 Wielosektorowych zasad ramowych dla dużych projektów inwestycyjnych Do dnia 31.12.2006 Wszystkie sektory — —

Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy

Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 29 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C29 - 13 z 20079.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4578 — LBO France/Santé partenaires) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C29 - 12 z 20079.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3333 — Sony/BMG) (1)

 • Dz. U. C29 - 10 z 20079.2.2007

  Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

 • Dz. U. C29 - 9 z 20079.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C29 - 7 z 20079.2.2007

  Konferencja Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) — Komunikat przyjęty przez XXXVI COSAC — Helsinki, 20-21 listopada 2006 r.

 • Dz. U. C29 - 1 z 20079.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C29A - 1 z 20079.2.2007

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach (grupa zaszeregowania AD15)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.