Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301-E POZ 17

Tytuł:

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301-E POZ 17

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 301 E/17

Wtorek, 13 marca 2007 r.

SESJA 2007 – 2008

Posiedzenia w dniach 13-15 marca 2007 r. STRASBURG

PROTOKÓŁ

(2007/C 301 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING Przewodniczący

1.

Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 196 pierwszy akapit TWE oraz z art. 127 ust. 2 Regulaminu, sesja Parlamentu Europejskiego 2007-2008 została otwarta.

2.

Otwarcie posiedzenia


Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00. Głos zabrał Ignasi Guardans Cambó, który zakwestionował decyzję podjętą na podstawie załącznika II lit. A ust. 3 Regulaminu, o niedopuszczalności pytania ustnego, które złożył on w związku z turą pytań do Komisji (Przewodniczący odpowiedział, że wniosek posła zostanie rozpatrzony).

3.

Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty: 1) przez Radę i Komisję: — Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN opinia: ENVI, ECON, IMCO, REGI — Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 z dnia 15 maja 1979 r. dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: ECON opinia: TRAN

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301-E POZ 17 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.