Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301-E POZ 35

Tytuł:

6. Plan działań na rzecz równości

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301-E POZ 35

Strona 1 z 2
13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 301 E/35

Wtorek, 13 marca 2007 r.

6.

Plan działań na rzecz równości

Spraw.: Amalia SARTORI (A6-0033/2007)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 1

5 ust.

GUE/NGL tekst oryginału gp 1 2/ge

-

+ 263, 351, 10

ust. 3

ust.

tekst oryginału

gp 1 2 + +

ust. 4 tiret pierwsze

ust.

tekst oryginału

gp 1 2 + + 315, 325, 19


ust. 4 tiret drugie Po ust. 4 ust. 5 ust. 8 tiret piąte

ust. 1 ust. ust.

tekst oryginału Verts/ALE tekst oryginału tekst oryginału

go ge go gp 1 2

+ -

Po ust. 8

6 7

GUE/NGL GUE/NGL tekst oryginału gp 1 2 3 4

ust. 9

ust.

+ + + + + -

ust. 10 ust. 11 ust. 16 ust. 17

4 8 ust. ust.

PPE-DE GUE/NGL tekst oryginału tekst oryginału go gp 1 2 3

+

+ +

ust. 18

ust.

tekst oryginału

gp 1 2 + -

C 301 E/36

Wtorek, 13 marca 2007 r.

Temat Popr. nr

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

13.12.2007

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 20

ust.

tekst oryginału

gp 1 2/ge + + + Ô gp 1 2 + + + 437, 227, 18

ust. 21

2 ust.

Verts/ALE tekst oryginału Verts/ALE tekst oryginału

ust. 23 część wprowadzająca

3 ust.

ust. 23 tiret pierwsze ust. 23 tiret czwarte

ust. ust.

tekst oryginału tekst oryginału

go gp 1 2/ge 3

+ + + 383, 268, 13

ust. 23 tiret piąte ust. 23 tiret szóste ust. 24

ust. ust. ust.

tekst oryginału tekst oryginału tekst oryginału

go go gp 1 2

+ +

ust. 26

ust.

tekst oryginału

gp 1 2 + + + + + go gp 1 2 + + + poprawka ustna

ust. 27 ust. 28 ust. 30 ust. 32 ust. 33

ust. ust. ust. ust. ust.

tekst oryginału tekst oryginału tekst oryginału tekst oryginału tekst oryginału

go go

ust. 34 ust. 35

ust. ust.

tekst oryginału tekst oryginału

go gp 1 2

+ + +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 301 E/37

Wtorek, 13 marca 2007 r.

Wnioski o głosowanie podzielone PPE-DE ust. 1 pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „nie zawiera ani jednego nowego wniosku legislacyjnego oraz” druga część: te słowa ust. 4 tiret pierwsze pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „np. poprzez obowiązek noszenia burki, nikabu lub maski” druga część: te słowa ust. 18 pierwsza część: „wzywa państwa członkowskie … bardziej narażone na wyzysk” druga część: „i z tego względu wzywa do nakładania … wyzyskujących pracodawców” ust. 24 pierwsza część: „zwraca się do Komisji, aby … w przypadku wspomnianej dyrektywy” druga część: „wzywa Radę … godzenie życia zawodowego z rodzinnym” ust. 33 pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słowa „obowiązkowych” druga część: to słowo ust. 35 pierwsza część: „wzywa instytucje i agencje europejskie … szczeblu administracyjnym” druga część: i do wyznaczenia celu … wysokie stanowiska IND/DEM ust. 3 pierwsza część: „wzywa Komisję … planu działań” druga część: „uważa, że … w ramach planu działań” ust. 23 część wprowadzająca pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „Komisję we współpracy z” druga część: te słowa ust. 26 pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „w oparciu o prace … bazie danych o podejmowaniu decyzji” druga część: te słowa PPE-DE, IND/DEM ust. 8 tiret piąte pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „w razie konieczności poprzez specjalny system parytetów” druga część: te słowa ust. 9: pierwsza część: „zwraca się do Komisji … prawo do opieki zdrowotnej” druga część: „również … i reprodukcyjnego” trzecia część: „potwierdza, … HIV/AIDS” czwarta część: „należy zapewnienie szerszego … usług zdrowotnych” ust. 17 pierwsza część: „wzywa Komisję … skuteczność” druga część: „kwot lub” trzecia część: „specjalnych rezerw dla kobiet … programach (podejście specyficzne)”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301-E POZ 35 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.