Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301 POZ 17

Tytuł:

Wyrok Trybunału z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie E-3/06 — Ladbrokes Ltd. a rząd Norwegii, Ministerstwo ds. Kultury i Wyznań; rząd Norwegii, Ministerstwo Rolnictwa i Żywności (Prawo do przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Krajowe ograniczenia w dziedzinie gier hazardowych i zakładów wzajemnych — Słuszne cele — Stosowność/zgodność — Konieczność — Urządzanie i prowadzanie gier hazardowych z zagranicy)

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301 POZ 17

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYROK TRYBUNAŁU z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie E-3/06

C 301/17

Ladbrokes Ltd. a rząd Norwegii, Ministerstwo ds. Kultury i Wyznań; rząd Norwegii, Ministerstwo Rolnictwa i Żywności (Prawo do przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Krajowe ograniczenia w dziedzinie gier hazardowych i zakładów wzajemnych — Słuszne cele — Stosowność/zgodność — Konieczność — Urządzanie i prowadzanie gier hazardowych z zagranicy) (2007/C 301/09) W sprawie E–3/06 między Ladbrokes Ltd. a rządem Norwegii reprezentowanym przez Ministerstwo ds. Kultury i Wyznań oraz Ministerstwo Rolnictwa i Żywności — WNIOSEK Oslo Tingrett (Sądu Okręgowego w Oslo) do Trybunału dotyczący interpretacji zasad dotyczących prawa do przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w EOG, Trybunał w składzie Carl Baudenbacher, przewodniczący i sędzia sprawozdawca, Henrik Bull i Thorgeir Örlygsson, sędziowie, wydał dnia 30 maja 2007 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści: 1.–3. Aby przepisy ustawodawstwa krajowego stanowiące, 1) że niektóre rodzaje usług związanych z grami hazardowymi mogą być świadczone wyłącznie przez przedsiębiorstwo państwowe prowadzące działalność w dziedzinie gier, które przekazuje zyski z działalności na cele kulturalne i sportowe, 2) że zezwolenia na organizowanie zakładów wzajemnych na wyścigi konne przyznawane są jedynie organizacjom lub przedsiębiorstwom nienastawionym na przynoszenie zysku i których celem jest wspieranie hodowli koni lub, (3) że zezwolenia na organizowanie niektórych form gier hazardowych mogą być wydawane jedynie nienastawionym na przynoszenie zysku organizacjom lub stowarzyszeniom, prowadzącym działalność humanitarną lub użyteczną społecznie, nie były wykluczone na mocy art. 31 i 36 Porozumienia EOG, muszą mieć słuszne cele, takie jak zwalczanie uzależnienia od gier hazardowych czy utrzymanie porządku publicznego. Do słusznych celów należy dążyć w sposób odpowiedni i zgodny z prawodawstwem, a przepisy ustawodawstwa nie mogą wykraczać poza ramy konieczne do osiągnięcia tychże celów. 4. W myśl prawa EOG przeznaczanie funduszy na cele humanitarne lub użyteczne społecznie nie może stanowić rzeczywistego uzasadnienia ustawodawstwa, jak to się ma w przypadku spornej ustawy, może stanowić jedynie korzystny skutek, który z uwagi na jego drugorzędność jest przypadkowy. Z drugiej strony uniemożliwianie ciągnięcia prywatnych zysków może zasadniczo jako cel sam w sobie uzasadniać takie ustawodawstwo. Jednak krajowa polityka w dziedzinie gier hazardowych musi w takim przypadku odzwierciedlać moralne podłoże takiego celu. W myśl art. 36 Porozumienia EOG władze krajowe mają prawo — o ile sąd krajowy zdecyduje, że w przypadku systemów wyłączności ustanowionych na mocy ustawy o grach i ustawy o totalizatorze chodzi o ograniczenia zgodne z prawem — zakazać urządzania i prowadzania gier losowych z zagranicy niezależnie od tego, czy są one zgodne z prawem w kraju, z którego się je świadczy, czy nie. Dotyczy to tak samo przypadku, kiedy sąd krajowy stwierdzi, że wykluczenie podmiotów gospodarczych stanowi w myśl ustawy o loteriach zgodne z prawem ograniczenie swobodnego przepływu usług. O ile sąd krajowy dojdzie do wniosku, że wynikające z trzech ustaw zakazy organizowania przez podmioty gospodarcze gier losowych w jakiejkolwiek formie nie są uzasadnione, wydanie zezwolenia może okazać się konieczne ze względu na ewentualne różnice w stopniu ochrony na obszarze EOG. Jednak środki krajowe nie mogą być nadmierne w stosunku do zamierzonego celu. Muszą one być oparte na zasadach równego traktowania i uwzględniać wymogi spełnione już przez usługodawcę w celu prowadzenia działalności w jego rodzimym państwie.


5.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 301 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C301E - 262 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Galiny Kozłowej

 • Dz. U. C301E - 260 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Nigerii

 • Dz. U. C301E - 258 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Kambodży

 • Dz. U. C301E - 257 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Gwatemali

 • Dz. U. C301E - 249 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie samorządów lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju (2006/2235(INI))

 • Dz. U. C301E - 244 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wysp oraz ograniczeń naturalnych i gospodarczych w kontekście polityki regionalnej (2006/2106(INI))

 • Dz. U. C301E - 243 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze

 • Dz. U. C301E - 238 z 200713.12.2007

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Wspólnotą Andyjską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (2006/2221(INI))

 • Dz. U. C301E - 233 z 200713.12.2007

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a krajami Ameryki Środkowej z drugiej (2006/2222(INI))

 • Dz. U. C301E - 229 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przestrzegania Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji — metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (2005/2169(INI))

 • Dz. U. C301E - 224 z 200713.12.2007

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. dla Rady w sprawie Bośni i Hercegowiny (2006/2290(INI))

 • Dz. U. C301E - 210 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie utworzenia euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (2006/2173(INI))

 • Dz. U. C301E - 206 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie stosunków euro-śródziemnomorskich

 • Dz. U. C301E - 204 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wiosennego odstrzału i odłowu ptaków wędrownych na Malcie

 • Dz. U. C301E - 202 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie działań wspólnotowych dotyczących świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej

 • Dz. U. C301E - 200 z 200713.12.2007

  DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

 • Dz. U. C301E - 199 z 200713.12.2007

  13. WR-B6-0102/2007 — Kambodża — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 199 z 200713.12.2007

  14. WR-B6-0105/2007 — Nigeria — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 198 z 200713.12.2007

  11. WR-B6-0102/2007 — Kambodża — Popr. 1

 • Dz. U. C301E - 198 z 200713.12.2007

  12. WR-B6-0102/2007 — Kambodża — Popr. 2

 • Dz. U. C301E - 197 z 200713.12.2007

  10. WR-B6-0101/2007 — Gwatemala — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 196 z 200713.12.2007

  9. Sprawozdanie Musotto A6-0044/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 194 z 200713.12.2007

  8. Sprawozdanie Yáñez-Barnuevo García A6-0025/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 193 z 200713.12.2007

  7. Sprawozdanie Meyer Pleite A6-0026/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 191 z 200713.12.2007

  6. Sprawozdanie Voggenhuber A6-0034/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 189 z 200713.12.2007

  5. Sprawozdanie Voggenhuber A6-0034/2007 — Ust.2/2

 • Dz. U. C301E - 188 z 200713.12.2007

  4. Sprawozdanie Voggenhuber A6-0034/2007 — Ust.2/1

 • Dz. U. C301E - 186 z 200713.12.2007

  3. B6-0119/2007 — Nielegalny odstrzał ptaków na Malcie — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 184 z 200713.12.2007

  2. B6-0119/2007 — Nielegalny odstrzał ptaków na Malcie — Popr. 12

 • Dz. U. C301E - 183 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C301E - 183 z 200713.12.2007

  1. B6-0119/2007 — Nielegalny odstrzał ptaków na Malcie — Popr. 10

 • Dz. U. C301E - 182 z 200713.12.2007

  16. Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko

 • Dz. U. C301E - 181 z 200713.12.2007

  14. Kambodża

 • Dz. U. C301E - 181 z 200713.12.2007

  15. Nigeria

 • Dz. U. C301E - 180 z 200713.12.2007

  12. Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju

 • Dz. U. C301E - 180 z 200713.12.2007

  13. Gwatemala

 • Dz. U. C301E - 179 z 200713.12.2007

  10. Osoby zaginione na Cyprze

 • Dz. U. C301E - 179 z 200713.12.2007

  11. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej

 • Dz. U. C301E - 177 z 200713.12.2007

  9. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Wspólnotą Andyjską

 • Dz. U. C301E - 175 z 200713.12.2007

  8. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową

 • Dz. U. C301E - 174 z 200713.12.2007

  7. Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli

 • Dz. U. C301E - 173 z 200713.12.2007

  6. Bośnia i Hercegowina

 • Dz. U. C301E - 171 z 200713.12.2007

  5. Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu

 • Dz. U. C301E - 170 z 200713.12.2007

  4. Stosunki euro-sródziemnomorskie

 • Dz. U. C301E - 169 z 200713.12.2007

  3. Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie

 • Dz. U. C301E - 168 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C301E - 168 z 200713.12.2007

  1. Mianowania członków delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C301E - 168 z 200713.12.2007

  2. Działanie Wspólnoty dotyczące świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej

 • Dz. U. C301E - 166 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 165 z 200713.12.2007

  18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 165 z 200713.12.2007

  19. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C301E - 165 z 200713.12.2007

  20. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C301E - 163 z 200713.12.2007

  16. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C301E - 163 z 200713.12.2007

  17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C301E - 160 z 200713.12.2007

  15. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C301E - 159 z 200713.12.2007

  12. 4. Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 159 z 200713.12.2007

  13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 159 z 200713.12.2007

  14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C301E - 158 z 200713.12.2007

  12. 2. Kambodża (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 158 z 200713.12.2007

  12. 3. Nigeria (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  11. 2. Kambodża

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  11. 3. Nigeria

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  12. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 157 z 200713.12.2007

  12. 1. Gwatemala (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 156 z 200713.12.2007

  10. Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko (debata)

 • Dz. U. C301E - 156 z 200713.12.2007

  11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C301E - 156 z 200713.12.2007

  11. 1. Gwatemala

 • Dz. U. C301E - 155 z 200713.12.2007

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C301E - 155 z 200713.12.2007

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 155 z 200713.12.2007

  9. Zakaz dotyczący artykułów pochodzących z fok w Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  5. 10. Osoby zaginione na Cyprze (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  5. 11. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  5. 12. Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 154 z 200713.12.2007

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 6. Bośnia i Hercegowina (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 7. Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 8. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 153 z 200713.12.2007

  5. 9. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 152 z 200713.12.2007

  5. 4. Stosunki euro-śródziemnomorskie (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 152 z 200713.12.2007

  5. 5. Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. 1. Mianowania członków delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. 2. Działanie Wspólnoty w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 151 z 200713.12.2007

  5. 3. Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 150 z 200713.12.2007

  3. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (debata)

 • Dz. U. C301E - 150 z 200713.12.2007

  4. Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju (debata)

 • Dz. U. C301E - 149 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 149 z 200713.12.2007

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 149 z 200713.12.2007

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C301E - 146 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozbrojenia jądrowego

 • Dz. U. C301E - 143 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony

 • Dz. U. C301E - 140 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (2006/2134(INI))

 • Dz. U. C301E - 139 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, skonsolidowanej Konwencji z 2006 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu (COM(2006)0288 — C6-0241/2006 — 2006/0103(CNS))

 • Dz. U. C301E - 133 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzania do obrotu wołowiny i cielęciny pochodzących z bydła w wieku do dwunastu miesięcy (COM(2006)0487 — C6-0330/2006 –2006/0162(CNS))

 • Dz. U. C301E - 121 z 200713.12.2007

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C301E - 104 z 200713.12.2007

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego rzyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

 • Dz. U. C301E - 103 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005)0579 — C6-0403/2006 — 2005/0228(COD))

 • Dz. U. C301E - 102 z 200713.12.2007

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie liczby i składu ilościowego delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C301E - 101 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2005)0375 — C6-0279/2005 — 2005/0156(COD))

 • Dz. U. C301E - 101 z 200713.12.2007

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców

 • Dz. U. C301E - 98 z 200713.12.2007

  6. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Popr. 10

 • Dz. U. C301E - 96 z 200713.12.2007

  5. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Ust. 9

 • Dz. U. C301E - 94 z 200713.12.2007

  4. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Popr. 9

 • Dz. U. C301E - 92 z 200713.12.2007

  3. WR-B6-0078/2007 — Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe — Ust. 1/2

 • Dz. U. C301E - 90 z 200713.12.2007

  2. Sprawozdanie Hasse Ferreira A6-0057/2007 — Tiret 4

 • Dz. U. C301E - 89 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C301E - 89 z 200713.12.2007

  1. Sprawozdanie Klamt A6-0004/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 86 z 200713.12.2007

  8. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe

 • Dz. U. C301E - 85 z 200713.12.2007

  6. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C301E - 85 z 200713.12.2007

  7. Umowa o komunikacji lotniczej między WE oraz Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. C301E - 84 z 200713.12.2007

  4. Wprowadzanie do obrotu wołowiny i cielęciny ze zwierząt w wieku do 12 miesięcy *

 • Dz. U. C301E - 84 z 200713.12.2007

  5. Ratyfikacja Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r. *

 • Dz. U. C301E - 83 z 200713.12.2007

  3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I

 • Dz. U. C301E - 82 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C301E - 82 z 200713.12.2007

  1. Statystyki z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I

 • Dz. U. C301E - 82 z 200713.12.2007

  2. Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych

 • Dz. U. C301E - 80 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 79 z 200713.12.2007

  18. Osoby zaginione na Cyprze (debata)

 • Dz. U. C301E - 79 z 200713.12.2007

  19. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 79 z 200713.12.2007

  20. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 78 z 200713.12.2007

  15. Reforma instrumentów polityki handlowej UE (debata)

 • Dz. U. C301E - 78 z 200713.12.2007

  16. Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (debata)

 • Dz. U. C301E - 78 z 200713.12.2007

  17. Negocjacje układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową — Negocjacje układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską (debata)

 • Dz. U. C301E - 77 z 200713.12.2007

  13. Mianowanie członków delegacji międzyparlamentarnych (na wniosek Konferencji Przewodniczących)

 • Dz. U. C301E - 77 z 200713.12.2007

  14. Zapalenie wątroby typu C (pisemne oświadczenie)

 • Dz. U. C301E - 76 z 200713.12.2007

  11. Przyszłość europejskiego przemysłu lotniczego (debata)

 • Dz. U. C301E - 76 z 200713.12.2007

  12. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C301E - 75 z 200713.12.2007

  10. Bośnia i Hercegowina (debata)

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 74 z 200713.12.2007

  9. Stosunki euro-śródziemnomorskie — Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (debata)

 • Dz. U. C301E - 73 z 200713.12.2007

  5. 6. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 73 z 200713.12.2007

  5. 7. Umowa o komunikacji lotniczej między WE a Stanami Zjednoczonymi (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 73 z 200713.12.2007

  5. 8. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 72 z 200713.12.2007

  5. 3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 72 z 200713.12.2007

  5. 4. Wprowadzanie do obrotu wołowiny i cielęciny ze zwierząt w wieku do 12 miesięcy * (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 72 z 200713.12.2007

  5. 5. Ratyfikacja Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r. * (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 71 z 200713.12.2007

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 71 z 200713.12.2007

  5. 1. Statystyki z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 71 z 200713.12.2007

  5. 2. Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  2. Nagana udzielona posłowi

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  3. Deklaracja berlińska (debata)

 • Dz. U. C301E - 70 z 200713.12.2007

  4. Posiedzenie Rady Europejskiej (8-9 marca 2007) (debata)

 • Dz. U. C301E - 64 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zalecenia Komisji 2005/737/WE z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (2006/2008(INI))

 • Dz. U. C301E - 56 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 (2006/2132(INI))

 • Dz. U. C301E - 45 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego (COM(2006)0507 — C6-0298/2006 — 2006/0166(COD))

 • Dz. U. C301E - 45 z 200713.12.2007

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego

 • Dz. U. C301E - 45 z 200713.12.2007

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (2006/2133(INI))

 • Dz. U. C301E - 44 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej (COM(2006)0448 — C6-0277/2006 — 2006/0151(CNS))

 • Dz. U. C301E - 43 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (COM(2007)0012 — C6-0057/2007 — 2007/0005 (CNS))

 • Dz. U. C301E - 43 z 200713.12.2007

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii (COM(2007)0048 — C6-0076/2007 — 2007/0021(CNS))

 • Dz. U. C301E - 40 z 200713.12.2007

  2. Sprawozdanie Parish A6-0051/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 39 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C301E - 39 z 200713.12.2007

  1. Sprawozdanie Parish A6-0038/2007 — Rezolucja

 • Dz. U. C301E - 38 z 200713.12.2007

  7. Wspólne transgraniczne zarządzanie prawem autorskim oraz pokrewnymi prawami regulującymi legalne usługi w zakresie muzyki on-line (2005/737/WE)

 • Dz. U. C301E - 35 z 200713.12.2007

  6. Plan działań na rzecz równości

 • Dz. U. C301E - 34 z 200713.12.2007

  3. Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej *

 • Dz. U. C301E - 34 z 200713.12.2007

  4. Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego ***I

 • Dz. U. C301E - 34 z 200713.12.2007

  5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: nowe partnerstwo

 • Dz. U. C301E - 33 z 200713.12.2007

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C301E - 33 z 200713.12.2007

  1. Finansowanie interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, „Gwarancje” *

 • Dz. U. C301E - 33 z 200713.12.2007

  2. Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii *

 • Dz. U. C301E - 31 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 30 z 200713.12.2007

  19. Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (debata)

 • Dz. U. C301E - 30 z 200713.12.2007

  20. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 30 z 200713.12.2007

  21. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 29 z 200713.12.2007

  16. Wprowadzanie do obrotu wołowiny i cielęciny ze zwierząt w wieku do 12 miesięcy * (debata)

 • Dz. U. C301E - 29 z 200713.12.2007

  17. Ratyfikacja Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r. * (debata)

 • Dz. U. C301E - 29 z 200713.12.2007

  18. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I (debata)

 • Dz. U. C301E - 27 z 200713.12.2007

  13. Opieka nad dziećmi (debata)

 • Dz. U. C301E - 27 z 200713.12.2007

  14. Komunikat Komisji — Strategia w zakresie polityki konsumenckiej 2007-2013

 • Dz. U. C301E - 27 z 200713.12.2007

  15. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C301E - 26 z 200713.12.2007

  12. Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe (debata)

 • Dz. U. C301E - 25 z 200713.12.2007

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C301E - 25 z 200713.12.2007

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C301E - 25 z 200713.12.2007

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 24 z 200713.12.2007

  8. 5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 24 z 200713.12.2007

  8. 6. Plan działań na rzecz równości (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 24 z 200713.12.2007

  8. 7. Wspólne transgraniczne zarządzanie prawem autorskim oraz pokrewnymi prawami regulującymi legalne usługi w zakresie muzyki on-line (2005/737/WE) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 23 z 200713.12.2007

  8. 2. Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 23 z 200713.12.2007

  8. 3. Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 23 z 200713.12.2007

  8. 4. Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 22 z 200713.12.2007

  7. Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy WE a Stanami Zjednoczonymi (debata)

 • Dz. U. C301E - 22 z 200713.12.2007

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C301E - 22 z 200713.12.2007

  8. 1. Finansowanie interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, „Gwarancje” * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C301E - 21 z 200713.12.2007

  6. Roczna strategia polityczna 2008 (debata)

 • Dz. U. C301 - 20 z 200713.12.2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Stavanger tingrett, z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie Seabrokers AS przeciwko Den Norske Stat v/Skattedirektoratet (Sprawa E-7/07)

 • Dz. U. C301E - 20 z 200713.12.2007

  4. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C301E - 20 z 200713.12.2007

  5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C301 - 19 z 200713.12.2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Hæstiréttur Íslands, z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie HOB vín ehf przeciwko Faxaflóahafnir sf. (Sprawa E-6/07)

 • Dz. U. C301 - 18 z 200713.12.2007

  Wyrok Trybunału z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie E-2/06 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Warunki koncesji na zakup zasobów energii wodnej — Zakres Porozumienia EOG — Swobodny przepływ kapitału — Prawo do przedsiębiorczości — Dyskryminacja pośrednia — Własność publiczna — Bezpieczeństwo dostaw energii — Ochrona środowiska — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  1. Otwarcie sesji rocznej

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  2. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 17 z 200713.12.2007

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C301 - 16 z 200713.12.2007

  Wyrok Trybunału z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie E-1/06 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Przepisy ustawodawstwa krajowego przenoszące prawo do prowadzenia działalności w dziedzinie automatów do gry na monopol państwowy — Ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług — Uzasadnienie — Słuszne cele — Zgodność ustawodawstwa krajowego — Konieczność ustawodawstwa krajowego)

 • Dz. U. C301E - 15 z 200713.12.2007

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  24. Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych (termin składania poprawek)

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  25. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  26. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C301E - 14 z 200713.12.2007

  27. Zamknięcie sesji rocznej

 • Dz. U. C301E - 13 z 200713.12.2007

  22. Działanie Wspólnoty w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej (debata)

 • Dz. U. C301E - 13 z 200713.12.2007

  23. Jedna akcja, jeden głos — Związek pomiędzy własnością a kontrolą w przedsiębiorstwach UE (debata)

 • Dz. U. C301 - 12 z 200713.12.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

 • Dz. U. C301E - 12 z 200713.12.2007

  20. Wspólne transgraniczne zarządzanie prawem autorskim oraz pokrewnymi prawami regulującymi legalne usługi w zakresie muzyki on-line (2005/737/WE) (debata)

 • Dz. U. C301E - 12 z 200713.12.2007

  21. Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego ***I (debata)

 • Dz. U. C301 - 11 z 200713.12.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C301E - 11 z 200713.12.2007

  18. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: nowe partnerstwo (debata)

 • Dz. U. C301E - 11 z 200713.12.2007

  19. Plan działań na rzecz równości (debata)

 • Dz. U. C301 - 10 z 200713.12.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C301E - 10 z 200713.12.2007

  16. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C301E - 10 z 200713.12.2007

  17. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C301 - 9 z 200713.12.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4948 — 3i Grou/Global Garden Products) (1)

 • Dz. U. C301E - 9 z 200713.12.2007

  13. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C301E - 9 z 200713.12.2007

  14. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C301E - 9 z 200713.12.2007

  15. Porządek obrad

 • Dz. U. C301 - 8 z 200713.12.2007

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.4513 — Arjowiggins/M-Real Zanders Reflex) (1)

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  9. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  10. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  11. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C301E - 8 z 200713.12.2007

  12. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C301E - 6 z 200713.12.2007

  7. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C301E - 6 z 200713.12.2007

  8. Petycje

 • Dz. U. C301E - 5 z 200713.12.2007

  5. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C301E - 5 z 200713.12.2007

  6. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C301 - 4 z 200713.12.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C301E - 2 z 200713.12.2007

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C301E - 2 z 200713.12.2007

  4. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C301 - 1 z 200713.12.2007

  Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. C301E - 1 z 200713.12.2007

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C301E - 1 z 200713.12.2007

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C301E - 1 z 200713.12.2007

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.