Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22)

Data ogłoszenia:2007-02-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 5

1. Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Banków, Finansów i Ubezpieczeń (CBFA). Organ nadzorujący rynek: CBFA

2. Fonds des rentes

2. Ustawodawca (art. 144 ust. 2 ustawy z 2.8.2002 r.); Organ nadzorujący rynek: „Comité du fonds des rentes” w imieniu CBFA. Комисия за финансов надзор (Komisja Nadzoru Finansowego)

Bułgaria

1. Официален пазар (rynek urzędowy) 2. Неофициален пазар (rynek wolny)


Българска Фондова Борса — София АД (Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych — Sofia JSCo)

Cypr

Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych

Cypryjska Giełda Wartościowych

Papierów

Cypryjski Urząd ds. Papierów Wartościowych i Giełd Czeska Komisja Papierów Wartościowych wydaje zezwolenia podmiotom zarządzającym rynkami regulowanymi.

Republika Czeska

1. Hlavni Trh (rynek podstawowy) 2. Vedlejsi trh (rynek równoległy) 3. Volny trh (rynek wolny) 4. Rynek urzędowy RM SYSTEM

1-3. Giełda praska (Burza cennych papírů Praha, a. s.)

4. RM SYSTEM a.s. — podmiot zarządzający rynkiem regulowanym 1-2. Copenhagen Exchange Ltd. Stock

Podmioty zarządzające mają obowiązek monitorowania i oceniania transakcji dokonywanych na ich rynkach. Finanstilsynet (Duński Urząd ds. Nadzoru Finansowego)

Dania

1. Københavns Fondsbørs — rynek akcji — rynek obligacji — rynek instrumentów pochodnych 2. XtraMarket — rynek regulowany dla nienotowanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych typu UCITS oraz w funduszach specjalnych. 3. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S [regulowany duński rynek dla regularnego handlu papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu publicznego, ale nie notowanymi na giełdzie]

3. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S )

Estonia

1. Väärtpaberibörs (Giełda Papierów Wartościowych) — Põhinimekiri (rynek podstawowy) — Investorinimekiri (rynek inwestorów) — Võlakirjade nimekiri (rynek papierów dłużnych) — Fondiosakute nimekri (rynek jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) 2. Reguleeritud turg (rynek urzędowy) — Vabaturg (rynek wolny)

AS Tallinna Börs (Giełda Papierów Wartościowych w Tallinie)

Finantsinspektsioon (Estoński Urząd ds. Nadzoru Finansowego)

22.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/7

Właściwy organ zatwierdzający rynek i sprawujący nad nim nadzór

Państwo

Nazwa rynku regulowanego

Podmiot zarządzający

Finlandia

1. Arvopaperipörssi (Giełda Papierów Wartościowych) — Päälista (rynek podstawowy akcji i papierów dłużnych) — Pre-lista ja ML-markkina (rynki równoległe: notowania przed debiutem giełdowym i rynek maklerski akcji i papierów dłużnych) 1. Eurolist by Euronext 2. MATIF 3. MONEP

Helsingin Pörssi Oy (Helsińska Giełda Papierów Wartościowych)

Zatwierdzenie: Ministerstwo Finansów. Nadzór: — zatwierdzanie regulaminów: Ministerstwo Finansów; — nadzór w zakresie zgodności: Rahoitustarkastus (Fiński Urząd ds. Nadzoru Finansowego). Propozycja urzędu ds. rynków finansowych (l'Autorité des marchés financiers). Zatwierdzenie przez ministra gospodarki (por. art. 421-1 kodeksu walutowego i finansowego (code monétaire et financier)). Börsenaufsichtsbehörden der Länder (organy nadzorcze giełd papierów wartościowych w poszczególnych krajach związkowych) oraz Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Władze krajów związkowych:

Francja

Euronext Paris (1-3)

Niemcy

1. Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 2. Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 3. Frankfurter Wertpapierbörse Markt, Geregelter Markt); 4. Eurex Deutschland 5. Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Markt, Geregelter Markt, Startup market) 6. Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) 7. Börse München (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) 8. Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) 9. Risk Management (Geregelter Markt) Exchange Hannover (Amtlicher

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C38 - 17 z 200722.2.2007

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady nr 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług) — Zmiana załącznika w odniesieniu do Norwegii

 • Dz. U. C38 - 16 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 15 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 14 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 13 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 12 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 f załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C38 - 11 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 f załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C38A - 5 z 200722.2.2007

  Sprostowanie do rekrutacji do Europejskiej Agencji Leków (Londyn) (  Dz.U. C 28 A z 8.2.2007)

 • Dz. U. C38 - 4 z 200722.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C38 - 3 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker And Associated Assets) (1)

 • Dz. U. C38 - 2 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4527 — Sun Capital/Golden Gate/Bauer) (1)

 • Dz. U. C38 - 2 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4408 — Tata/Corus) (1)

 • Dz. U. C38 - 1 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4395 — Boeing/C-MAP) (1)

 • Dz. U. C38 - 1 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma) (1)

 • Dz. U. C38A - 1 z 200722.2.2007

  Wspólne europejskie przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) – COM/2007/10037

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.