Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 41 POZ 11

Tytuł:

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 41 POZ 11

24.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/11

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 41/09)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc Podstawa prawna


XR 18/07 Polska omnium 87 (3)a Program pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. z 2006 nr 246, poz. 1795) Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 nr 129, poz. 902, nr 169, poz. 1199, nr 170, poz. 1217)

Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy

Program pomocy 160 mln PLN 50 % Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

1.1.2007 31.12.2013 Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a (48-22) 459 01 00 fundusz@nfosigw.gov.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148Wroclaw, ul. Jastrzębia 24 (48-71) 333 09 30 poczta@fos.wrocl.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 28 (48-56) 655 42 81 wfosigw@wfosigw.torun.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 20-074 Lublin, ul. Spokojna 7 (48-81) 742 46 48 info@wfosigw.lublin.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 (48-68) 320 64 17 biuro@wfosigw.zgora.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 (48-42) 639 51 10 fundusz@wfosigw.lodz.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12 (48-12) 422 94 90 biuro@wfos.krakow.pl

C 41/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 02-743 Warszawa ul. J.S.Bacha 2 (48-22) 853 53 21 warszawa@wfosigw.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 45-018 Opole, ul. Krakowska 53 (48-77) 453 76 11 biuro@wfosigw.opole.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 35-025 Rzeszów, Zygmuntowska 9 (48-17) 852 23 44 wfosigw@intertele.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 (48-85) 746 02 41 biuro@wfosigw.bialystok.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27 (48-58) 305 56 31 fundusz@wfosigw-gda.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19 (48-32) 251 80 71 biuro@wfosigw.katowice.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 7 (48-41) 366 15 12 biuro@wfos.com.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 10-026 Olsztyn, ul. Świętej Barbary 9 (48-89) 535 24 59 nfo@wfosigw.olsztyn.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a (48-61) 845 62 00 biuro@wfosgw.poznan.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3 (48-91) 486 15 56 fosszczecin@inet.com.pl

24.2.2007

Adres internetowy publikacji programu pomocy Inne informacje

http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d06h95.pdf —

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 41 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C41 - 22 z 200724.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4571 — Swiss Life/CapitalLeben) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 21 z 200724.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4585 — BMW INTEC/DEKRA Südleasing SERVICES) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 20 z 200724.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4554 — Berkshire Hathaway/TTI) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 18 z 200724.2.2007

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA /07/07 na wdrożenie Działania 1, Działania 2 i Działania 3 w roku akademickim 2008/2009 oraz Działania 4 w roku 2007 Erasmus Mundus — Program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi

 • Dz. U. C41 - 17 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 16 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 I 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 13 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 10 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 9 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 8 z 200724.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C41 - 7 z 200724.2.2007

  Wykaz osób mianowanych przez Radę w miesiącach: październik, listopad i grudzień 2006 r. (dziedzina społeczna)

 • Dz. U. C41 - 5 z 200724.2.2007

  Inicjatywa Republiki Finlandii mająca na celu przyjęcie decyzji Rady z dnia … zmieniającej akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

 • Dz. U. C41 - 3 z 200724.2.2007

  Inicjatywa Republiki Finlandii mająca na celu przyjęcie decyzji Rady z dnia … dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. C41 - 2 z 200724.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C41 - 1 z 200724.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C41A - 1 z 200724.2.2007

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko nr PE/105/S – Dyrektor (grupa zaszeregowania AD14) – Delegacje międzyparlamentarne oraz wsparcie dla polityki

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.