Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 47 POZ 8

Tytuł:

Zniesienie przez Francję zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie regularnych usług lotniczych między: Strasburgiem, z jednej strony, a Frankfurtem i centrum Anglii (Manchesterem, Liverpoolem lub Leeds) z drugiej strony (1)

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 47 POZ 8

C 47/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2007

Zniesienie przez Francję zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie regularnych usług lotniczych między: Strasburgiem, z jednej strony, a Frankfurtem i centrum Anglii (Manchesterem, Liverpoolem lub Leeds) z drugiej strony

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 47/09) Francja podjęła decyzję o zniesieniu zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie regularnych usług lotniczych między: Strasburgiem a Frankfurtem oraz między Strasburgiem a centrum Anglii (Manchesterem, Liverpoolem lub Leeds) opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 246 z dnia 13 października 2006 r.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 47 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C47 - 16 z 20071.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4346 — NTN/SNR) (1)

 • Dz. U. C47 - 15 z 20071.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4542 — NPM Capital/Desseaux) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C47 - 14 z 20071.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4584 — KarstadtQuelle/Thomas Cook) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C47 - 13 z 20071.3.2007

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE

 • Dz. U. C47 - 12 z 20071.3.2007

  Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C47 - 10 z 20071.3.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu procedury badawczej dotyczącej przeszkód w handlu, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94, w formie środków przyjętych przez oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu, które wpływają na ochronę patentową zapisywalnych dysków kompaktowych

 • Dz. U. C47 - 9 z 20071.3.2007

  Zawiadomienie Komisji opublikowane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana w zakresie zobowiązań nałożonych na niektóre regularne usługi lotnicze z tytułu wykonywania usług publicznych w Hiszpanii (1)

 • Dz. U. C47 - 7 z 20071.3.2007

  Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. C47 - 6 z 20071.3.2007

  Komunikat Komisji na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Nałożenie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych między Oban a Coll, Oban a Colonsay, Oban a Tiree, Coll a Tiree (1)

 • Dz. U. C47 - 5 z 20071.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C47 - 4 z 20071.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C47A - 4 z 20071.3.2007

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C47 - 3 z 20071.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4558 — Alpha Private Equity Funds/Non Ferrous International Group) (1)

 • Dz. U. C47A - 3 z 20071.3.2007

  Legenda

 • Dz. U. C47 - 2 z 20071.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4529 — CVC/Fraikin) (1)

 • Dz. U. C47 - 2 z 20071.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4537 — LBO France/Consolis) (1)

 • Dz. U. C47 - 1 z 20071.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C47A - 1 z 20071.3.2007

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 1. suplement do 25. pełnego wydania

 • Dz. U. C47 - 0 z 20071.3.2007

  Informacja

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.