Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 52 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-03-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 52 POZ 1

7.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 52/01)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc


22.12.2006 N 830/06 Niemcy Mecklenburg-Vorpommern Programm zur Förderung von Technologie und Innovation § 44 Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern Program pomocy Badania i rozwój Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 25 mln EUR 70 % 1.1.2007-31.12.2007 Wszystkie sektory Technologie Beratungs-Institut GmbH Hauptgeschäftsstelle Schwerin Hagenower Str. 73 D-19061 Schwerin —

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 52 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C52 - 21 z 20077.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum „A”) (1)

 • Dz. U. C52 - 18 z 20077.3.2007

  Komunikat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący Dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

 • Dz. U. C52 - 16 z 20077.3.2007

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych i wyrównawczych

 • Dz. U. C52 - 13 z 20077.3.2007

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C52 - 12 z 20077.3.2007

  Postępowanie likwidacyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Eurolife Assurance (International) Limited (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C52 - 11 z 20077.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C52 - 5 z 20077.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Dz. U. C52 - 4 z 20077.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) (1)

 • Dz. U. C52 - 3 z 20077.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4460 — ABN AMRO/Carlson/T.G.I. Friday's) (1)

 • Dz. U. C52 - 3 z 20077.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4509 — Philips/PLI) (1)

 • Dz. U. C52 - 2 z 20077.3.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.