Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 54

 • Dz. U. C54 - 13 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4594 — OEP/ArvinMeritor (Emissions Technologies Business)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 12 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4576 — AVR/Van Gansewinkel) (1)

 • Dz. U. C54 - 11 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 10 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4591 — Weather Investments/Hellas Telecommunications) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 8 z 20079.3.2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie ropy naftowej i gazu określone nazwą „Permis de Nîmes”) (1)

 • Dz. U. C54 - 5 z 20079.3.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C54 - 4 z 20079.3.2007

  Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C54 - 3 z 20079.3.2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 143. posiedzeniu w dniu 28 lipca 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen — Sprawozdawca: Francja

 • Dz. U. C54 - 2 z 20079.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C54 - 1 z 20079.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) (1)

 • Dz. U. C54 - 1 z 20079.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4515 — CSN/CORUS) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.