Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 6 POZ 6

Tytuł:

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4376 — Dresdner Bank/Gazprombank/JV) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 6 POZ 6

C 6/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4376 — Dresdner Bank/Gazprombank/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

11.1.2007

(2007/C 6/11) W dniu 19 grudnia 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4376. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4459 — Rettig Capital/Ahlström Capital/Nordkalk)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 6/12) W dniu 21 grudnia 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4459. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 6 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C6 - 11 z 200711.1.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4476 — Norilsk Nickel/OMG Nickel) (1)

 • Dz. U. C6 - 10 z 200711.1.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4445 — voestalpine/Stamptec) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C6 - 9 z 200711.1.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C6 - 8 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4472 — William Hill/Codere/JV) (1)

 • Dz. U. C6 - 8 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4474 — BC Partners/TECHEM) (1)

 • Dz. U. C6 - 7 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4423 — Merck/Serono) (1)

 • Dz. U. C6 - 7 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.2175 — Dow Chemical/Gurit-Essex) (1)

 • Dz. U. C6 - 6 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4459 — Rettig Capital/Ahlström Capital/Nordkalk) (1)

 • Dz. U. C6A - 6 z 200711.1.2007

  Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2007/10044

 • Dz. U. C6 - 5 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4301 — Alliance Boots/Cardinal Health) (1)

 • Dz. U. C6 - 5 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4491 — DHC/KP1) (1)

 • Dz. U. C6A - 5 z 200711.1.2007

  Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2007/10043

 • Dz. U. C6 - 4 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4359 — Petroplus/Exxonmobil) (1)

 • Dz. U. C6 - 4 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4483 — AVNET/ACCESS) (1)

 • Dz. U. C6A - 4 z 200711.1.2007

  Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury – Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD15) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2007/10042

 • Dz. U. C6 - 3 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4392 — DSGI/FR-INVEST/F-GROUP JV) (1)

 • Dz. U. C6 - 3 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4420 — Crédit Agricole/FIAT AUTO/FAFS) (1)

 • Dz. U. C6A - 3 z 200711.1.2007

  Dyrekcja Generalna ds. Rybactwa i Gospodarki Morskiej – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2007/10041

 • Dz. U. C6 - 2 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4466 — HTA/CDPQ/BAA Budapest Airport) (1)

 • Dz. U. C6 - 2 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4481 — ONEX Corporation/SITEL Corporation) (1)

 • Dz. U. C6 - 1 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4485 — MEIF II/Techem) (1)

 • Dz. U. C6 - 1 z 200711.1.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4473 — MLCP/CIR/Oakwood) (1)

 • Dz. U. C6A - 1 z 200711.1.2007

  Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2007/10036

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.