Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 60

 • Dz. U. C60 - 10 z 200715.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4538 — Accor/Dorint) (1)

 • Dz. U. C60 - 9 z 200715.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4603 — EQT/CBR) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C60 - 8 z 200715.3.2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/002/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dz. U. C60 - 7 z 200715.3.2007

  Zaproszenie do składania ofert — nr ref.: GP/D/ReferNet/001/06 — Zawiadomienie o przyznanych dotacjach — ReferNet — Europejska sieć danych i ekspertyz w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 • Dz. U. C60 - 5 z 200715.3.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C60 - 3 z 200715.3.2007

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C60 - 2 z 200715.3.2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, ze zmianami w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu (1)

 • Dz. U. C60 - 1 z 200715.3.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.