Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 63

 • Dz. U. C63 - 7 z 200717.3.2007

  Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. C 128 z 1.6.2006)

 • Dz. U. C63 - 6 z 200717.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C63 - 5 z 200717.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4562 — S&B/Halliburton/Cebo) (1)

 • Dz. U. C63 - 4 z 200717.3.2007

  Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, na które nałożono średnie cło antydumpingowe dla przedsiębiorstw współpracujących

 • Dz. U. C63 - 2 z 200717.3.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C63 - 1 z 200717.3.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.